Gmina a Prawo Antymonopolowe - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Agencja Sedno

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gmina a Prawo Antymonopolowe - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Legnica - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących sytuacji prawnej Gminy i przedsiębiorstw gminnych na gruncie prawa antymonopolowego i w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz skutków związanych z naruszeniami tego prawa.

  Uczestnicy
  Pracownicy urzędów gmin, których dotyczą zagadnienia prawa antymonopolowego.
  Program

  I. Prawo antymonopolowe - zagadnienia ogólne:

  1.1. Ustawodawstwo antymonopolowe;
  1.2. Regulacje europejskie (wspólnotowe);
  1.3. Polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007r.

  II. Gmina jako podmiot prawa antymonopolowego:

  2.1. Podmioty prawa antymonopolowego;
  2.2. Rozszerzone pojęcie przedsiębiorcy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w stosunku do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  2.3. Gmina i jej jednostki jako strony w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

  III. Porozumienia ograniczające konkurencję:

  3.1. Formy porozumień;
  3.2. Porozumienia pionowe i poziome;
  3.3. Zakazane porozumienia z udziałem Gminy;

  IV. Nadużycie pozycji dominującej:

  4.1. Pozycja dominująca i monopolistyczna;
  4.2. Rodzaje nadużyć:
  • narzucanie nieuczciwych cen;
  • uprzywilejowanie niektórych uczestników rynku;
  • umowy wiązane;
  • przeciwdziałanie konkurencji;
  • narzucanie uciążliwych warunków umów;
  • podział rynku.
  V. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  5.1. Postępowanie wyjaśniające a antymonopolowe
  5.2. Wszczęcie postępowania antymonopolowego;
  5.3. Postępowanie dowodowe (zasady, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, stosowanie poszczególnych środków dowodowych);
  5.4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu antymonopolowym;
  5.5. Sankcje administracyjne z tytułu naruszenia ustawy;
  5.6. Kary pieniężne: rodzaje, przesłanki i procedura ich nakładania;

  VI. Procedura odwoławcza:

  6.1. Wymogi odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  6.2. Postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  6.3. Rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym;
  6.4. Apelacja i kasacja.

  Metody
  Problemowo-opisowa prezentacja zagadnień wraz ze wskazaniem przykładów w konkretnych rozstrzygnięciach w postępowaniu administracyjnym. Sposób prowadzenia zajęć, według metody „od ogółu do szczegółu", z uwzględnieniem problemów występujących w związku z bieżącą interpretacją przepisów oraz orzecznictwa sądowego.

Inne informacje związane z prawo inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |