Home > Studia II Stopnia > Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe > Dzienne > Wrocław > zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce i UE - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) - Wrocław - Dolnośląskie

zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce i UE - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce i UE - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

  • Szczegółowe informacje

      Studia w ramach tej specjalności są oferowane osobom zainteresowanym problematyką bezpieczeństwa, rozumianego szeroko jako bezpieczeństwo: polityczne, ekonomiczne, militarne, społeczne i ekologiczne. Treści przedmiotów zostały tak przygotowane, aby student uzyskał kompetencje pozwalające mu w przyszłości na objęcie stanowisk na różnych szczeblach administracji, państwowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W programie zajęć znalazły się m.in. kwestie: zagrożeń militarnych i pozamilitarnych, współczesnych konfliktów, terroryzmu międzynarodowego, problemów migracyjnych, polityki bezpieczeństwa Polski i UE, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania kryzysowego w Polsce i świecie. Główny nacisk został położony na praktyczną sferę zarządzania bezpieczeństwem, a zwłaszcza przeciwdziałania skutkom zdarzeń i klęsk żywiołowych zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |