Home > Studia I Stopnia > Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe > Dzienne > Wrocław > bezpieczeństwo międzynarodowe - studia I stopnia (licencjackie) - Wrocław - Dolnośląskie

bezpieczeństwo międzynarodowe - studia I stopnia (licencjackie) - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły bezpieczeństwo międzynarodowe - studia I stopnia (licencjackie) - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia współzależności życia polityczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem procesów bezpieczeństwa międzynarodowego. Studenci uzyskają wiedzę na temat: mechanizmów funkcjonowania międzynarodowego ładu politycznego, uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, współczesnych megatrendów rozwojowych świata oraz wytwarzanych przez procesy polityczne i społeczno-gospodarcze wyzwań bezpieczeństwa, struktur i funkcji najważniejszych organizacji międzynarodowych, uwarunkowań systemu politycznego państwa i systemu obronnego, powszechnie stosowanych norm prawnych i regułach rządzących funkcjonowaniem państwa w życiu międzynarodowym.
 • Szczegółowe informacje
  Specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe została przygotowana z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Absolwent posiadać będzie wiedzę niezbędną do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane różne światowe modele bezpieczeństwa, międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, teoretyczne założenia i proces budowy polityki bezpieczeństwa państwa oraz zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w systemie obronnym państwa i polityce bezpieczeństwa.

  Przedmioty kierunkowe – Integracja europejska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Międzynarodowe stosunki polityczne, Organizacje międzynarodowe, Polityka zagraniczna Polski, Prawo międzynarodowe publiczne, Współczesne systemy polityczne.

  Przedmioty specjalnościowe – Wybrane problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Międzynarodowe stosunki militarne, Współczesne spory i konflikty zbrojne, Terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Proseminarium specjalnościowe, Seminarium licencjackie. W grupie przedmiotów specjalnościowych do wyboru znalazły się konwersatoria: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, Prawo humanitarne, Zarządzanie kryzysowe, Geopolityka, Polityka wewnętrzna i sprawiedliwości UE, Rola mediów we współczesnych konfliktach.

  Studia na specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe odbywać się będą, zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym).

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |