Home > Kursy i Szkolenia > Kierowanie Projektami > Kobyłka > Specjalista ds. Opracowywania Projektów i Pozyskiwania Funuszy Pomocowych z EU - Szkolenie - Kobyłka - Mazowieckie

Specjalista ds. Opracowywania Projektów i Pozyskiwania Funuszy Pomocowych z EU - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem HMD Consulting

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Specjalista ds. Opracowywania Projektów i Pozyskiwania Funuszy Pomocowych z EU - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kobyłka - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem funduszy unijnych lub mają taki zamiar. Na kurs zapraszamy firmy, instytucje, organizacje pozarządowe jak również osoby indywidualne.
 • Szczegółowe informacje
  Prezentowane kompleksowe szkolenie pt. "Specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z U.E." stanowi punkt wyjścia dla osób, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje, tak istotne i potrzebne w chwili obecnej na rynku dla przedsiębiorców sektora MŚP, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

  Kurs pozwala zdobyć kompetencje i niezbędne umiejętności pozwalające na skuteczne pozyskiwanie środków oraz efektywne zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

  Szkolenie posiada strukturę modułową, która pozwala na wyposażenie uczestnika zarówno w wiedzę teoretyczną nt. funduszy strukturalnych, jak i w wiedzę praktyczną dotyczącą tworzenia, wdrażania oraz zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy elastyczni w stosunku do swoich Klientów, i przygotowaliśmy rozwiązanie pozwalające osobom pracującym skorzystać z bogatej oferty szkolenia w weekendy.

  Przewiduje się zarówno zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i stricte warsztatowe. Taka organizacja pozwala na kompromisowe połączenie teorii z praktyką. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż słuchacze zgłębią nie tylko obszar doświadczeń projektów zakontraktowanych w ramach budżetu 2004 - 2006, ale również otrzymają wyjątkową na rynku szkoleniowym szansę zapoznania się z propozycjami na nowy okres programowania 2007 - 2013.

  Merytoryczne ramy programowe kursu opracowane zostały w zgodzie z najnowszymi standardami jakości kształcenia stosowanymi w Polsce i w zachodnich instytucjach edukacyjnych. Również metodyka pracy dydaktycznej odpowiada takim wymogom.

  Słuchacze kursu otrzymają gotowe zestawy bazowych materiałów szkoleniową wraz z literaturą uzupełniającą oraz płyty CD/ DVD ze wszystkimi materiałami.

  Zasadniczym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE. Uczestnicy kursu, po jego ukończeniu, dysponować będą wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie:
  • systemu prawnego Wspólnot Europejskich oraz Europejskiej Polityki Regionalnej;
  • dokumentów programowych oraz strategicznych, programów operacyjnych, studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko oraz wszystkich etapów formułowania projektu;
  • aplikowania oraz zarządzania projektami, w tym: sposobu przygotowania wniosków, matrycy logicznej, zasad tworzenia budżetu i rozliczania projektów, procedur przetargowych, sprawozdawczości finansowej i technicznej.
  Korzyści dla uczestników:
  Kurs pozwala zdobyć kompetencje i niezbędne umiejętności pozwalające na skuteczne pozyskiwanie środków oraz efektywne zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie posiada strukturę modułową, która pozwala na wyposażenie uczestnika zarówno w wiedzę teoretyczną nt. funduszy strukturalnych, jak i w wiedzę praktyczną dotyczącą tworzenia, wdrażania oraz zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

  Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia kursu z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów/modułów, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia dorosłych.

  Firma HMD Consulting posiada status instytucji szkoleniowej, nadany decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nr 2.28/00040/2007 z 27 kwietnia 2007 roku.

  Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
  Kurs ma charakter warsztatowy, interaktywny - prowadzony będzie aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów teoretycznych, ćwiczeń praktycznych, testów, dyskusji oraz prezentacji projektów. Merytoryczne ramy programowe kursu opracowane zostały w zgodzie z najnowszymi standardami jakości kształcenia stosowanymi w Polsce i w zachodnich instytucjach edukacyjnych. Również metodyka pracy dydaktycznej odpowiada takim wymogom. Interaktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli na aktywny udział słuchaczy w realizacji programu kursu. Szczególny nacisk położony będzie na warsztatowe formy nauczania, komunikację w grupie oraz pozyskanie praktycznych umiejętności zdobycia środków na projekty inwestycyjne oraz doradcze dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

  Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne (warsztatowe) mogą się odbyć w komfortowych salach konferencyjnych w dogodnej lokalizacji w zależności od wymagań uczestników szkolenia.

  Szkolenie polecamy dla:
  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem funduszy unijnych lub mają taki zamiar. Na kurs zapraszamy firmy, instytucje, organizacje pozarządowe jak również osoby indywidualne.

  Kurs ten, daje mocne podstawy teoretyczne oraz praktyczne, które pozwolą skutecznie poznać sposoby, techniki oraz metody służące pozyskiwaniu, wdrażaniu oraz zarządzaniu środków pozyskanych na projekty doradcze lub inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |