Rolnictwo - Studia Inżynierskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rolnictwo - Studia Inżynierskie - W ciągu tygodnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Praktyki
  Kierunek rolnictwo realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich.
 • Szczegółowe informacje
  Czego możesz się nauczyć - będziesz specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej (w tym ogrodnictwa i architektury krajobrazu obszarów wiejskich) i produkcji zwierzęcej; zdobędziesz też praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza biologiczno-chemiczna i ekologiczna, a także ekonomika, organizacja i zarządzanie produkcją oraz funkcjonowanie infrastruktury rolniczej. W szczególności zapoznasz się ze związkami przyczynowo-skutkowymi w świecie ożywionym i nieożywionym, z zagrożeniami powodowanymi działalnością człowieka, wiedzą ekologiczną i sozologiczną do oceny środowiska, meteorologią,  typami gleb, próchnicą i minerałami ilastymi, właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb, nawozami, roślinnością polową i łąkową, projektowaniem technologii uprawy, siewu i zbioru głównych płodów, zmianowaniem w różnych systemach rolnictwa, ochroną roślin, żywieniem zwierząt i ich rasami, rozrodem,  narzędziami i maszynami rolniczymi, przechowywaniem głównych płodów, ewidencją materiałową w gospodarstwie, a także księgowością, systemem dopłat i sporządzaniem biznesplanów oraz projektów. Będziesz mógł wzbogacić swoją wiedzę o zagadnienia architektury krajobrazów wiejskich. Poznasz język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu rolnictwa.

  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w jednostkach doradczych; masz także pełne kompetencje do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy związanej z architekturą krajobrazów wiejskich.

  Nie jesteś pierwszy i z pewnością nie ostatni - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, którego siedziba znajduje się w śródmieściu Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej, prowadzi kierunek rolnictwo od 1969 roku; ostatni dyplom magistra inżyniera (inżyniera) rolnictwa wydano z numerem 6646. Niektóre zajęcia odbywają się też w budynkach przy ul. Kordeckiego  i Seminaryjnej (Śródmieście) oraz w Fordonie.

  Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz grafiki inżynierskiej. Czekają Cię 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Podejmiesz naukę w zakresie humanistycznych przedmiotów do wyboru, jak: etyka, współczesne stosunki międzynarodowe, socjologia. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. podstaw technik informatycznych, przetwarzania tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku rolnictwo, a więc botanika i genetyka, chemia i biochemia, fizjologia roślin i mikrobiologia, ekonomii i statystyki matematycznej, a na koniec kierunkowe z zakresu agroekologii, agrometeorologii i ochrony środowiska, architektury krajobrazu obszarów wiejskich, gleboznawstwa i chemii rolnej, hodowli roślin i nasiennictwa, produkcji roślinnej, ochrony roślin, produkcji zwierzęcej, techniki rolniczej oraz organizacji i ekonomiki rolnictwa.

  Jak długo będziesz studiować - kierunek rolnictwo realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Będziesz mógł nie tylko odbyć interesującą praktykę w kraju i/lub za granicą, ale także zrealizować część studiów na partnerskiej uczelni kraju w ramach programu MOSTAR i za granicą biorąc udział w programie LLP/ERASMUS.

  Specjalności, specjalności, specjalności - szukasz czegoś więcej? - na studiach stacjonarnych możesz wybrać jedną spośród pięciu specjalności: agronomia i agrobiznes lub kształtowanie środowiska lub ochrona roślin lub produkcja ogrodnicza lub architektura krajobrazu obszarów wiejskich , a na niestacjonarnych masz do wyboru dwie specjalności: agronomia i agrobiznes lub kształtowanie środowiska . Przedmioty specjalnościowe zaczniesz studiować od V semestru.

  Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - około 30% godzin spoza standardu masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału).
  Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia po V semestrze 8 tygodniowej praktyki produkcyjnej (także za granicą).
  PKA czuwa! - kierunek rolnictwo posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej gwarantującą wysoką jakość kształcenia.

Inne informacje związane z Rolnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |