Reklamacje – Zagadnienia Praktyczno-Prawne - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Agencja Sedno

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Reklamacje – Zagadnienia Praktyczno-Prawne - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Legnica - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest zapoznanie się z problematyką przeprowadzania transakcji kupna/ sprzedaży z udziałem konsumentów, w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi praw i obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności sprzedawcy w związku z reklamacją towaru/usługi.

  Uczestnicy
  • Zapoznanie się z sytuacją prawną sprzedawcy w relacji sprzedawca/kupujący-konsument na gruncie polskiego prawa;
  • Nabycie praktycznej wiedzy jak postępować w sytuacji złożenia przez klienta/konsumenta reklamacji towaru/usługi;
  • Podniesienie kultury sprzedaży.
  Program
  1. Sprzedaż konsumencka -zagadnienia ogólne:
  • uwagi wstępne - sprzedaż konsumencka a umowa sprzedaży w kodeksie cywilnym;
  • zasada „lex specialis derogat lex generalis";
  • pojęcie konsumenta na gruncie prawa polskiego
  • zakres stosowania ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;
  • zawarcie umowy sprzedaży
  2. Pojęcie wady i ich rodzaje:
  • rodzaje wad rzeczy;
  • uwarunkowania odpowiedzialności sprzedawcy
  • wiedza o wadzie;
  • akty staranności
  3. Realizacja reklamacji
  • Pojęcia rękojmii, gwarancji i odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową;
  • prawa i obowiązki kupującego;
  • prawa i obowiązki sprzedawcy;
  • roszczenia odszkodowawcze
  4. Zakres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową:
  • granice umownego modyfikowania odpowiedzialności;
  • gwarancja komercjalna;
  • roszczenia regresowe sprzedawcy

  5. Odpowiedzialność sprzedawcy za produkt niebezpieczny
  • pojęcie produktu niebezpiecznego i podmioty odpowiedzialne;
  • zakres odpowiedzialności sprzedawcy za produkt niebezpieczny.
  Metody
  Problemowo-opisowa prezentacja zagadnień, uwzględniająca ocenę potrzeb szkoleniowych uczestników. Sposób prowadzenia zajęć, według metody „od ogółu do szczegółu", z uwzględnieniem problemów występujących w związku z bieżącą interpretacją terminów ustawowych.

Inne informacje związane z handel

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |