Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – weryfikacja jakości

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – weryfikacja jakości - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – weryfikacja jakości.

  UWAGA: W ramach tego szkolenia zostaną omówione ostanie zmiany prawne dotyczące zakresu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko wprowadzone:
  • ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
  • oraz ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
  Szkolenie skierowane jest do osób sprawdzających jakość dokumentacji merytorycznej procesu oceny oddziaływania na środowisko, czyli karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko, m.in:
  • inwestorów, projektantów i konsultantów, którzy zamawiają i odbierają karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu na środowisko,
  • przedstawicieli organów administracji publicznej, którzy są zaangażowani w procedurę oceny oddziaływania na środowisko – wydają opinie, postanowienia oraz decyzje na podstawie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko,
  • przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportów o oddziaływaniu na środowisko.
  Celem szkolenia jest wskazanie czynników, które warunkują wysoką jakość raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także określenie roli jakości raportu w procesie inwestycyjnym.

  Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:
  • wiedzę na temat czynników, które wpływają na jakość karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu ooś,
  • praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości karty raportu ooś,
  • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron karty i raportu ooś wraz z efektywnym określeniem obszarów dokumentacji, które wymagają poprawy.
  Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność. Metody prowadzenia zajęć:
  • wykłady – prezentacje oparte na przykładach praktycznych z możliwością zadawania pytań na bieżąco,
  • dyskusja moderowana – w zależności od potrzeb grupy,
  • warsztaty praktyczne angażujące uczestników, podsumowujące partie materiału,
  • ćwiczenia, w tym również w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników – jeśli zostaną zgłoszone wcześniej do wykładowców.

  Program szkolenia:

  Dzień I.

  1. Kiedy sporządza się raport o oddziaływaniu na środowisko i jaka jest jego rola:
  • Ocena oddziaływania na środowisko – syntetyczne ujęcie celów i podstawowych etapów procesu OOS, procedury wydawania decyzji środowiskowej, ponownej oceny i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w tym kwalifikacja przedsięwzięcia do przeprowadzenia tzw. oceny właściwej,
  • Rola raportu o oddziaływaniu na środowisko (i karty informacyjnej przedsięwzięcia) w: procesie inwestycyjnym, procedurze administracyjnej, procedurze z udziałem społeczeństwa, pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji.
  • Warsztat podsumowujący.
  2. Zawartość raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia:
  • Charakterystyka przedsięwzięcia i jej rola w dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ,
  • Opis stanu istniejącego jako punkt wyjścia do oceny oddziaływania, w tym inwentaryzacje przyrodnicze.
  • Wariantowanie – ile wariantów i jak je porównać, w tym „wariant zerowy”.
  • Rodzaje oddziaływania na środowisko (bezpośrednie, pośrednie, pierwotne, wtórne, stałe, chwilowe, skumulowane, itd.) i możliwości przeciwdziałania im.
  • Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
  • Wnioski.
  • Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
  • Załączniki graficzne.
  • Warsztat podsumowujący.
  3. Metody sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz metody prognozowania oddziaływań – ujęcie syntetyczne:
  • Metody porównawcze.
  • Rola Geograficznych Systemów Informacji.
  • Macierze i dobór wag.
  • Weryfikacja oddziaływań i ich wykorzystanie do analiz dla porównywalnych inwestycji.
  • Kto może sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko.
  • Zarządzanie przygotowaniem raportu OOŚ.
  • Warsztat podsumowujący.
  Dzień II.

  1. Sprawdzenie jakości raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia:
  • Czynniki mające wpływ na jakość dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ.
  • Listy sprawdzające w zależności od etapu procesu OOŚ oraz rodzaju inwestycji.
  • Rola Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.
  • Rola instytucji weryfikujących wnioski o dofinansowanie wraz z dokumentacją z procedury oceny oddziaływania na środowisko.
  • Warsztat podsumowujący.
  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |