Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta - Warsztat Umiejętności

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Rozwoju Twórczego „SKY”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta - Warsztat Umiejętności - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Profesjonalna obsługa trudnego klienta - warsztat
  umiejętności - 2 dni

  CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest podnoszenie efektywności obsługi Klienta, przygotowanie uczestników do skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji podczas sprzedażyi obsługi Klienta - zwiększenie umiejętności radzenia sobie z „ trudnymi klientami ” i przekazanie umiejętności profesjonalnego postępowanie w sytuacjach handlowych. Praca przy profesjonalnej obsłudze Klienta wymaga wielu umiejętności, m.in. skutecznej komunikacji, argumentacji, asertywności, aktywnego słuchania.
  Od tego, czy je posiadasz, zależy sposób, w jaki Klient postrzega firmę lub organizację. Zmieniając jakość obsługi Klienta, sprawisz, że praca w kontaktach z Klientem stanie się dla Ciebie satysfakcjonująca i będzie przynosić zamierzone przez Ciebie efekty. Dzięki szkoleniu nauczysz się jak sprawić, by Klient mile wspominał sposób Twojej obsługi i chętnie do Ciebie wracał. Proste, sprawdzone techniki, do zastosowania od zaraz, mogą uczynić Cię Mistrzem profesjonalnej obsługi Klienta

  Cele pośrednie:
  • Rozwój osobisty
  • Rozwijające refleksje osobiste
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • Radzenie sobie z presją Klienta i sytuacji
  • Złagodzenie nastroju Klienta i sprawienie, że poczuje się
  • wysłuchany i zrozumiany
  • Oddzielenie z emocjonalnych wypowiedzi
  • Klienta informacji o faktach
  • Konstruktywne wyjaśnienie sytuacji
  • Przekonanie Klienta i pozyskać jego zaufanie do firmy
  • Radzenie sobie z Klientem niezadowolonym, rozgniewanym,
  • wrogo nastawionym, agresywnym, kontrolującym swój gniew,
  • zrzędzącym, małomównym, używającym
  • obscenicznego języka
  • Łatwiejsze nawiązywanie kontaktów z Klientem i skuteczne
  • przekonywanie

  Program kursu
  Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

  • Krótka prezentacja programu
  • Oczekiwania uczestników
  • Ćwiczenie integracyjne

  O co tyle szumu - istota obsługi Klienta

  • Jakość obsługi Klienta a pozycja firmy na rynku
  • Rola jakości, systemu i standardów obsługi
  • Kto jest naszym Klientem?
  • Warsztat na temat dobrej i złej obsługi Klienta

  Porozmawiajmy - podstawowe informacje na temat komunikacji
  z Klientem

  • Umiejętność porozumiewania się z innymi - klucz do sukcesu
  • Co to jest komunikacja skuteczna?
  • Bariery w procesie komunikacji i błędy, jakie popełniamy,
  • komunikując się z innymi
  • Model procesu komunikacyjnego oraz najważniejsze zasady.
  • Komunikacja jednostronna i dwustronna

  Słucham i słyszę - aktywne słuchanie

  • Empatyczne słuchanie, parafrazowanie
  • Aktywne słuchanie (kontakt wzrokowy, potwierdzanie,
  • dopytywanie)
  • Skuteczne słuchanie. Jak słuchać, żeby inni chcieli
  • z nami rozmawiać
  • Typowe błędy i bariery związane ze słuchaniem

  Znajomość telefonicznego savoir- vivre`u - zasady prowadzenia rozmów

  • Umiejętność mówienia (język, treść wypowiedzi, wiedza
  • fachowa), sposób mówienia. Dykcja.
  • Intonacja. Ton głosu-podstawowe narzędzie efektywnej
  • rozmowy telefonicznej. Modulowanie głosu, brzmienie,
  • głośność
  • Szybkość mówienia, tempo wypowiedzi
  • Kontrolowanie emocji podczas rozmowy telefonicznej
  • Etykieta telefoniczna

  Zastrzeżenia i reklamacje - jak sobie z nimi radzić

  • Reklamacje i rozwiązywanie problemów
  • Budowanie pozytywnego nastawienia do zastrzeżenę Klientów
  • i reklamacji
  • Strategia i taktyka radzenia sobie z reklamacjami
  • Etapy w procesie przyjmowania i załatwiania reklamacji,
  • usprawnianie procedur
  • Techniki schładzania negatywnych sytuacji emocjonalnych

  Aby język giętki... - skuteczna komunikacja werbalna

  • Komunikatywność i precyzja wypowiedzi
  - krozumiałe terminy i odpowiednie tempo mówienia
  - logika wypowiedzi - jasna struktura i podsumowania
  - dopasowanie wypowiedzi do poziomu słuchaczy,
  - wypunktowanie korzyści i zaangażowanie
  - dostosowanie sposobu argumentacji do cech osobowych
  - rozmówcy
  • Przekazywanie przykrych informacji
  • Podstawowe zasady prezentowania informacji

  Trudny Klient czy trudna sytuacja?

  • Co się ze mną dzieje? Elementy radzenia sobie ze stresem
  • i tremą
  • Algorytm na „ gaszenie emocji ”
  • Kłopotliwe sytuacje - jak radzić sobie z atakiem bądzę presją
  • słuchaczy?
  • Uciążliwi dyskutanci - co z nimi zrobić? .
  • W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja
  • zachowanę asertywnych
  • Mapa asertywności - uświadomienie problemów indywidualnych

  Techniki radzenia sobie z trudnym Klientem

  • Odmawianie:
  - asertywna odmowa
  - obrona wł asnych granic
  • Radzenie sobie z krytyką Klienta:
  - przyjmowanie krytyki
  - poszukiwanie krytyki
  - aluzje trudnego Klienta
  - zamiana oceny od opinię
  - zamglenie

  Twoje strategie - analiza
  • „ To może ja poproszę Kierownika... ” - przerzucanie
  • odpowiedzialności
  • „ Co Pan sobie w ogóle wyobraża... ” - agresja
  • „ Tak proszę Pana, tak proszę Pana... ” - uległość
  • „ To niemożliwe, nie, to nie ja... ” - unikanie odpowiedzialności

  Najczęściej spotykane sytuacje - symulacje i ćwiczenia

  • I co mi Pan teraz powie?
  • Jesteście niepoważni!
  • Poproszę z Pani przeł ożonym!
  • Złodzieje!
  • Czy Pani mnie w ogóle słuchał!
  • Proszę natychmiast...
  • Ja dopiero mogę się zdenerwować

  Co potem? Proces zmiany osobistej
  • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
  • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
  • w praktyce
  • Plan zmiany osobistej

  Metodyka zajęć:
  Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
  i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje. 70%-80% czasu zajmują ćwiczenia, analizy przypadków, oraz prowadzone i nagrywane na kamerę video symulacje związane z obsługą Klienta. W trakcie szkolenia, uczestnicy będą na przemian odgrywali role Klienta i pracownika obsługi, na rzeczywistych przykładach z branży jaką reprezentują. Trener na bieżąco modeluje najlepszy styl profesjonalnej obsługi Klienta - wskazuje mocne strony i poprawia błędy jakie się pojawiają.

Inne informacje związane z Obsługa Klienta

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |