Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Chrzanów - Małopolskie

 • Cele
  * Przybliżenie podstawowych zasad obsługi klienta
  * Zwrócenie uwagi na powiązanie zadań w zakresie obsługi klienta z celami firmy
  * Przybliżenie typologii klienta w celu poprawy komunikacji z klientem i skuteczniejszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  * Zaznajomienie z zasadami obsługi klienta przez telefon
  * Klient strategiczny, co wnosi do organizacji, naco zwrócić uwage w jego obsłudze
 • Szczegółowe informacje
  Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
  • Zadania i wyzwania stojące przed pracownikiem obsługi klienta
  • Powiązanie celów firmy z celami z celami pracownika obsługi klienta
  • Cechy i umiejętności profesjonalnego pracownika obsługi klienta
  • Zasady pracy i kontaktu z klientem w różnych sytuacjach oraz za pośrednictwem różnych metod komunikacji
  • Typologia klienta
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  • Etapy rozmowy z klientem
  • Zasady kontaktu telefonicznego z klientem
  • Komunikacja przez telefon
  • Kontrola rozmowy telefonicznej
  • Różnice między najważniejszymi a małymi klientami
  • Sposoby postepowania z klientami strategicznymi
  Szkolenie będzie miało charakter aktywny: wprowadzenie, wykłady, prezentacja przykładów, case study, ćwiczenia w parach, dyskusja.

  Program szkolenia:
  Dzień pierwszy
  Sesja 1: Wprowadzenie
  • Powitanie uczestników, przedstawienie się trenerów
  • Prezentacja uczestników
  • Ćwiczenie 1 - czego oczekuję po tym szkoleniu
  • Omówienie treści programu szkolenia i zakresu przewidywanych ćwiczeń
  Liczba godzin ogółem: 1,0 (liczba godzin teorii: 0,5, liczba godzin ćwiczeń: 0,5)

  Sesja 2: Zadania i wyzwania stojące przed pracownikiem obsługi klienta
  • Nowe zasady obsługi klienta
  • Wymagania rynku konkurencji a skuteczna obsługa klienta
  Liczba godzin ogółem: 1,0 (liczba godzin teorii: 1,0 ,liczba godzin ćwiczeń: 0,0)

  Sesja 3: Powiązanie celów firmy z celami z celami pracownika obsługi klienta
  • Do czego dążymy jako organizacja w obsłudze klienta
  • Jak budować długotrwałe relacje z klientem?
  • Określenie słabych i mocnych stron w obsłudze klienta
  Liczba godzin ogółem: 2,0 (liczba godzin teorii: 0,5 ,liczba godzin ćwiczeń: 1,5)

  Sesja 4: Cechy i umiejętności profesjonalnego pracownika obsługi klienta
  • Jakie predyspozycje pracownika obsługi klienta sprzyjają profesjonalnej współpracy z klientem?
  • Jak budować własny wizerunek?
  • Zdolności komunikacyjne i organizacyjne w pracy
  Liczba godzin ogółem: 2,0 (liczba godzin teorii: 1,0 ,liczba godzin ćwiczeń: 1,0)

  Sesja 5: Zasady pracy i kontaktu z klientem w różnych sytuacjach oraz za pośrednictwem różnych metod komunikacji
  • Trudne sytuacje
  • Identyfikacja problemu, jaki zgąłsza klient
  • Reakcja na sygnalizowane obiekcje, wymówki , itp.
  • Łagodzenie napiętych sytuacji
  • Podstawowe techniki komunikacyjne sprzyjające doskonaleniu kontaktu z klientem
  • Formy kontaktu z klientem w zależności od celu kontaktu, sprawy, sytuacji, planowanych działań w obrębie realizacji celów firmy
  Liczba godzin ogółem: 8,0 (liczba godzin teorii: 3,0 ,liczba godzin ćwiczeń: 5,0)

  Dzień drugi

  Sesja 6: Typologia klienta
  • Analiza róznych typów klienta
  • Najczęściej spotykane sposoby zachowań klientów w zależnosci od problemu i okoliczności
  • Rozpoznawanie typów klienta po zachowaniach werbalnych i niewerbalnych
  • Ćwiczenie w parach umiejętności reagowania na zachowania klienta.
  • Poszukiwanie najlepszych sposobów na prowadzenie rozmowy z różnymi typami klientów
  Liczba godzin ogółem: 2,0 (liczba godzin teorii: 0,5 ,liczba godzin ćwiczeń: 1,5)

  Sesja 7: Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  • Identyfikacja najtrudniejszych sytuacji w kontakcie z klientem
  • Ćwiczenie- stworzenie mapy problemów w zakresie obsługi klienta; przyjmowanie reklamacji, serwis, błędy w realizacji obsługi klienta itp.
  • Łagodzenie trudnych sytuacji
  • Gotowosć do uśmiechu i życzliwości wobec klienta
  • Ćwiczenia w parach - reagowanie na potrzeby klienta w szczególnie trudnych sytuacjach
  Liczba godzin ogółem: 2,0 (liczba godzin teorii: 1,0 ,liczba godzin ćwiczeń: 1,0)

  Sesja 8: Etapy rozmowy z klientem
  • Budowanie atmosfery zaufania
  • Badanie potrzeb klienta,
  • Identyfikacja problemu
  • Reagowanie na zastrzeżenia klienta
  • Poszukiwanie sposobu najlepszego rozwiązania problemu
  • Zakończenie rozmowy w sposób pozytywny w celu budowania długotrwałych relacji
  Liczba godzin ogółem: 1,0 (liczba godzin teorii: 0,5 ,liczba godzin ćwiczeń: 0,5)

  Sesja 9: Prowadzenie rozmowy z klientem
  • Ćwiczenie w parach rozmów z klientem
  • Odwołanie się do wypracowanej mapy problemów i najtrudniejszych sytuacji w obsłudze klienta
  Liczba godzin ogółem: 3,0 (liczba godzin teorii: 1,0 ,liczba godzin ćwiczeń: 2,0)

  Dzień trzeci

  Sesja 10: Zasady kontaktu telefonicznego z klientem. Komunikacja przez telefon
  • Proces komunikowania się przez telefon
  • Zachowania indywidualne; emisja głosu, odbiór, interpretacja,
  • Zasady komunikacji przez telefon
  • Znaczenie głosu w rozmowie telefonicznej - ćwiczenie emisji głosu, sposobu akcentowania
  • Znaczenie treści w rozmowie telefonicznej - ćwiczenie zwiezłego i precyzyjnego oraz zrozumiałego budowania komunikatów w rozmowie telefonicznej
  Liczba godzin ogółem: 2,0 (liczba godzin teorii: 0,5 ,liczba godzin ćwiczeń: 1,5)

  Sesja 11: Kontrola rozmowy telefonicznej
  • Rozmowy przychodzące, rozmowy wychodzące - standardy zachowań
  • Słownictwo, którego należy unikać, zwroty mile słyszane - ćwiczenie - pracujemy nad słowniczkiem rozmów telefonicznych
  • Trudne sytuacje w kontakcie telefonicznym z klientem - ćwiczenia w parach,
  Liczba godzin ogółem: 2,0 (liczba godzin teorii: 0,5 ,liczba godzin ćwiczeń: 1,5)

  Sesja 12: Różnice między najważniejszymi a małymi klientami. Klient strategiczny
  • Aktywność, sprawność i częstotliwość w obsłudze małych klientów
  • Jakość obsługi klienta strategicznego
  • Planowanie kontaktu
  • Rozpoznawanie potrzeb klienta strategicznego
  • Sposoby osiągania sukcesu w kontakcie z klientem strategicznym poprzez komunikację - ćwiczenie sposobów komunikowania się z klientem strategicznym
  • Efekty posługiwania się telefonem
  Liczba godzin ogółem: 2,0 (liczba godzin teorii: 0,5 ,liczba godzin ćwiczeń: 1,5)

  Sesja 13: Sposoby postepowania z klientami strategicznymi
  • Strategia "lepiej niż więcej"
  • Wielkości i potencjał klienta - ćwiczenia w grupach
  • Klasyfikacja największych klientów - ćwiczenia w grupach
  • Analiza klientów pod kątem oferty firmy
  • Kim są decydenci w tych firmach?
  • Jak powinien wyglądać kontakt z klientem?
  • Korzyści płynące ze strategicznego podejścia do kluczowych klientów - ćwiczenie podsumowujące w grupach
  Liczba godzin ogółem: 2,0 (liczba godzin teorii: 0,5 ,liczba godzin ćwiczeń: 1,5)

Inne informacje związane z Obsługa Klienta

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |