Prawo Wodne - zmiany przepisów od 16.12.2015. Pozwolenia wodnoprawne a zgłoszenia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawo Wodne - zmiany przepisów od 16.12.2015. Pozwolenia wodnoprawne a zgłoszenia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Prawo Wodne - zmiany przepisów od 16.12.2015. Pozwolenia wodnoprawne a zgłoszenia.

  Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnych w związku z wprowadzeniem instytucji zgłoszenia.

  Szkolenie polecamy:
  • pracownikom organów administracji publicznej, w tym przedstawicielom starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, gmin, innych,
  • pracownikom przedsiębiorstw, których dotyczą omawiane regulacje.
  Wykładowca omówi m.in.:
  • jakie roboty i czynności wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego a jakie zgłoszenia,
  • dokumenty wymagane do wydania pozwolenia wodnoprawnego a do zgłoszenia,
  • w jakim trybie można żądać uzupełnienia braków formalnych przy zgłoszeniu i kiedy organ może zgłosić sprzeciw,
  • warunki, jakie muszą być nałożone i obowiązki, jakie mogą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • przepisy określające kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym,
  • przepisy dotyczące legalizacji lub rozbiórki urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia,
  • możliwość zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa, w związku z art. 133 Prawa wodnego,
  • przypadki, w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
  • kiedy należy stwierdzić wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
  • obowiązki związane z cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • zasady i metody ustalania linii brzegu,
  • rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,
  • decyzje potwierdzające trwały zarząd oraz decyzje o przejściu i wykreśleniu gruntów do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  Program szkolenia:

  1. Podstawowe zasady Prawa wodnego:
  • podział wód,
  • podstawowe definicje ustawy,
  • inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych,
  • różnice w pojęciu „gruntu pokrytego wodami powierzchniowymi” wg Prawa wodnego, a „gruntu pod wodą” wg ewidencji gruntów.
  2. Podstawowe informacje dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych:
  • jakie roboty i czynności wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
  • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego: operat wodnoprawny, decyzja o lokalizacji inwestycji (o warunkach zabudowy), decyzja środowiskowa, postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000, zgłoszenie lub decyzja o warunkach prowadzenia działań na obszarach chronionych,
  • warunki, jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • obowiązki jakie mogą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • strony w postępowaniu wodnoprawnym,
  • możliwość i warunki zmiany pozwolenia, zmiana pozwolenia w trybie art. 163 kpa, w związku z art. 133 Prawa wodnego,
  • przypadki, w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne, stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
  • obowiązki związane z cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.
  3. Podstawowe informacje dotyczące zgłoszenia zamiaru wykonania czynności:
  • jakie roboty i czynności wymagają zgłoszenia właściwemu organowi,
  • dokumenty niezbędne do zgłoszenia: opis i cel planowanych czynności, szkice lub rysunki,
  • postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia braków formalnych oraz brakujących dokumentów i informacji,
  • warunki umożliwiające organowi wniesienie sprzeciwu.
  4. Organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych i do przyjmowania zgłoszeń.

  5. Przepisy przejściowe ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r.

  6. Zasady i metody ustalania linii brzegu.

  7. Rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

  8. Decyzje potwierdzające trwały zarząd oraz decyzje o przejściu i wykreśleniu gruntów do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

  9. Dyskusja, przykłady, pytania.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |