Praktyczne Problemy Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Praktyczne Problemy Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie kadrami obejmuje działania i decyzje podejmowane w związku z kierowaniem personelem w firmie. Są one ukierunkowane na osiągnięcie celów wyznaczonych przez organizację i zaspokojenie potrzeb jej pracowników.
  Cechą strategicznego zarządzania kadrami jest stwierdzenie, że ludzie są podstawowym kapitałem firmy. W strategicznym zarządzaniu należy także brać pod uwagę poziom konkurencji i rynek pracy, które wpływają na stosunki pracy. Istotne jest też powiązanie zarządzania zasobami ludzkimi z ogólną strategią przedsiębiorstwa, która za podstawowe warunki działania organizacji przyjmuje zmianę i rozwój.
  Wśród najważniejszych problemów poruszanych w kursie znajdują się zagadnienia   związane z rekrutacją, doborem, metodami szkoleń, awansami i zwolnieniami, a także motywowaniem.

  Cel kursu:
  • przedstawienie istoty, zakresu, celów i narzędzi nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
  • zdobycie umiejętności swobodnego operowania pojęciami z zakresu zarządzania kadrami,
  • zdobycie umiejętności sporządzania planu gospodarowania zasobami ludzkimi,
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania oraz poprawnej interpretacji rodzajów inteligencji zawodowej,
  • przedstawienie metod szkoleń i doskonalenia zawodowego,
  • zdobycie umiejętności planowania kadry oraz kolejnych etapów procesu rekrutacji,
  • zdobycie umiejętności tworzenia ścieżki kariery,
  • zaprezentowanie różnych teorii motywowania, a także zasad skutecznego motywowania.
  Zawartość kursu:
  1. Problematyka zarządzania kadrami oraz ocena skuteczności doskonalenia i szkoleń.
  2. Problemy planowania kadr, rekrutacja i selekcja.
  3. Motywowanie i ocena pracy w praktyce.
  4. Ludzie w trakcie zmian i kryzysów
  5. Aspekty zarządzania potencjałem ludzkim w czasie kryzysu i zmiany.
  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z zarządzanie zasobami naturalnymi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |