Studia I Stopnia - Integracja Europejska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Integracja Europejska - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

  • Cele
    Studia na tym kierunku pozwalają na zapoznanie się z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Studenci kierunku Finanse i rachunkowość: * nabywają wiedzę i umiejętności z przedmiotów o charakterze podstawowym (matematyka, statystyka, ekonometria, prawo, rachunkowość, finanse, mikro- i makroekonomia), dających solidne podstawy do nauki przedmiotów kierunkowych, * zapoznają się z przedmiotami o treściach humanistycznych (socjologia, historia gospodarcza, historia myśli ekonomicznej), które ułatwiają rozpoznawanie zjawisk społecznych i analizę otoczenia, * zdobywają wiedzę w przedmiotów o charakterze instrumentalno-analitycznym (matematyka finansowa, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, bankowość i ubezpieczenia, podstawy zarządzania i marketingu, finanse samorządu terytorialnego, finanse międzynarodowe, integracja gospodarcza), wzbogacających warsztat zawodowy współczesnego ekonomisty.
  • Profil słuchacza / Wymogi
    Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości. Wymagane dokumenty: * świadectwo dojrzałości, * podanie na druku Uczelni
  • Tutuł uzyskany
    Licencjat
  • Szczegółowe informacje
    Przedmioty na specjalności  integracja europejska:
       
    Wspólnoty europejskie     
    System finansowy Wspólnot
    Polityka rolna Wspólnoty     
    Polityka handlowa Wspólnoty     
    Stosunki zewnętrzne Unii
    Polityka zwiększania wspólnot Unii     
    Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską
    Rozszerzenie Unii na Wschód
    Początki integracji walutowej
    Funkcjonowanie jednolitego rynku Unii Europejskiej
    Wspólna polityka przemysłowa, naukowa, techniczna
    Unia gospodarczo-walutowa     
    Integracja polityczna

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |