Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Program kierunku Stosunki Międzynarodowe powstał w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pracą w dynamicznie rozwijających się i umiędzynarodowionych działach gospodarki, takich jak: finanse, ubezpieczenia, bankowość, media, a także dla osób zainteresowanych karierą polityczną, dyplomatyczną i dziennikarstwem. Bardzo duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych, programów komputerowych i technik multimedialnych. Studenci uczą się dwóch języków obcych do wyboru spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Na studiach dziennych program obejmuje 10 godzin zajęć z języków obcych w tygodniu (w ramach czesnego). Zdobyte umiejętności dają możliwość ubiegania się o certyfikaty. Absolwenci są przygotowani do pracy w warunkach globalizacji gospodarczej oraz wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Sylwetka absolwenta Absolwent tej specjalności zostanie wyposażony w wiedze o: * mechanizmach i siłach napędowych podstawowych procesów politycznych i społecznych * kulturowych, społecznych i psychologicznych uwarunkowaniach stosunków i polityki międzynarodowej, * głównych uczestnikach państwowych i niepaństwowych, * interesach, celach i dążeniach najbliższych sąsiadów Polski oraz współczesnych uczestników stosunków międzynarodowych, * miejscu i roli Polski w stosunkach międzynarodowych w skali regionalnej, europejskiej i globalnej, * wyzwaniach stojących przed Polską w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej * Podstawowych współczesnych zagrożeniach dla międzynarodowego ładu pokojowego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program Specjalizacji Międzynarodowe Stosunki Polityczne
   
  W czasie studiów absolwent zdobędzie następujące umiejętności praktyczne:

      * posługiwanie się dwoma językami obcymi,
      * poszerzenie wiedzy zdobytej a studiach,
      * analizowanie i prognozowanie wydarzeń, procesów krótko- i długofalowych
      * sporządzanie notatek, sprawozdań i raportów,
      * formułowanie pytań (problemów) i znajdowanie odpowiedzi,
      * prowadzenia rozmów z partnerami z odmiennych kręgów cywilizacyjno-kulturowych
      * uczestniczenie w negocjacjach międzynarodowych
      * absolwent wyposażony w niezbędną sumę wiedzy podstawowej i specjalistycznej zdolny będzie podjąć pracę we wszystkich typach instytucji i organizacjach rządowych i pozarządowych związanych z MSP i polityką międzynarodowa. Chodzi zwłaszcza o takie instytucje i organizacje, jak: szkolnictwo, mass media, przedstawicielstwa zagraniczne, organizacje międzynarodowe i fundacje związane ze stosunkami międzynarodowymi.

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |