Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Łódź > Studia I Stopnia - Logistyka - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Logistyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Logistyka - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Studenci kierunku zdobędą rzetelną wiedzę na temat zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz dotyczącą zasad działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Ponadto poznają zasady sterowania przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Posiądą umiejętności organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej, przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniania zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach i instytucjach. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym oraz do pracy w innych instytucjach, w których konieczne jest zatrudnienie specjalistów z zakresu logistyki.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Przedmioty wspólne dla wszystkich studentów kierunku Logistyka:

      * Wychowanie fizyczne
      * Języki obce
      * Technologia informacyjna
      * Filozofia
      * Socjologia
      * Psychologia ogólna i społeczna
      * Ochrona własności intelektualnej
      * BHP i ergonomia
      * Technologia informacyjna<
      * Matematyka
      * Statystyka
      * Zarządzanie
      * Inżynieria systemów i analiza systemowa
      * Ekonomia
      * Analiza ekonomiczna
      * Marketing
      * Finanse i bankowość
      * Prawo
      * Etyka zawodowa
      * Towaroznawstwo
      * Podstawy logistyki
      * Zarządzanie łańcuchem dostaw
      * Zarządzanie produkcją i usługami
      * Logistyka zaopatrzenia
      * Logistyka produkcji
      * Logistyka dystrybucji
      * Infrastruktura logistyczna
      * Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
      * Ekologistyka
      * Ekonomika transportu
      * Projektowanie i modelowanie procesów w przedsiębiorstwie
      * Systemy informatyczne logistyki
      * Rynek usług logistycznych
      * Opakowania w gospodarce
      * Komunikowanie i negocjacje w biznesie
      * Historia myśli ekonomicznej
      * Polityka ekonomiczna
      * Ekonomika przedsiębiorstwa
      * Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
      * Wykłady monograficzne
      * Seminarium dyplomowe

  Studenci mogą dodatkowo wzbogacić i profilować swoje umiejętności praktyczne oraz wiedzę dzięki możliwości wyboru jednej ze specjalności oferowanych w ramach kierunku:

      * Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
      * Logistyka handlu i dystrybucji
      * Eurologistyka
      * Zarządzanie jakością w logistyce
      * Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)

  Specjalizacja:

  Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)

  Charakterystyka specjalności: Transport-Spedycja-Logistyka

  Absolwent tej specjalności zapozna się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży TSL. W szczególności pozna pojęcia z zakresu spedycji oraz transportu krajowego i międzynarodowego, uzupełni także wiedzę dotyczącą logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych. Dzięki uzyskanym umiejętnościom praktycznym absolwent będzie potrafił opracować dokumentację procesów spedycyjnych oraz dokumentację spedycyjną, organizować transport w ruchu krajowym i międzynarodowym (z uwzględnieniem doboru środków transportu), prowadzić działalność z zakresu logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych oraz na ich rzecz.
  Przedmioty w ramach specjalności: Transport-Spedycja-Logistyka

      * Organizacja spedycji
      * Transport krajowy i międzynarodowy
      * Logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych
      * Logistyka w przedsiębiorstwach usługowych

  Zarządzanie jakością w logistyce


  Zarządzanie jakością to niezwykle obszerna tematyka o rosnącym znaczeniu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dla kierownictwa wszystkich szczebli rekomenduje się pomoc wykwalifikowanych konsultantów, którzy mogą zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania jakością oraz pomogą rozwiązać występujące w danym zakładzie problemy.

  Eurologistyka

  Specjalizacja EUROLOGISTYKA ukierunkowana jest na kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywnych zdolności analitycznych i decyzyjnych w dziedzinie logistyki. Absolwent powyższej specjalizacji zapozna się z procesami logistycznymi występującymi w przedsiębiorstwie. Student kończący specjalizację Logistyka będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach: specjalista ds. logistyki, koordynator ds. logistyki oraz dyrektor ds. logistyki w przedsiębiorstwach krajowych jak i międzynarodowych.

  Logistyka handlu i dystrybucji

  Sylwetka absolwenta:
  student po ukończeniu specjalności logistyka handlu i dystrybucji powinien być zatrudniany w działach logistyki na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję i transportu wewnętrznego.

  Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych


  Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do opera­cyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Powinien znać istotę zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz zasady działalności logistycznej tych przedsiębiorstw. Powinien
  on rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Powinien umieć organizować i realizować opera­cyj­ną działalność logistyczną przedsiębiorstwach przemysłowych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycz­nego oraz uspraw­niać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa przemysłowego.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |