Dokumentacja Produktów Kosmetycznych w Teorii i Praktyce

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Dokumentacja Produktów Kosmetycznych w Teorii i Praktyce - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Szczegółowe informacje
  Dokumentacja Produktów Kosmetycznych w Teorii i Praktyce.  Uczestnicy:

  Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem i dystrybucją produktów kosmetycznych oraz pracowników organów kontrolnych zajmujących się zagadnieniami prawnymi z branży kosmetycznej. Szkolenie skierowane jest szczególnie do osób zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków jak również kandydatów na Safety Assessorów oraz pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za tworzenie etykiet kosmetyków.

  Cel:

  Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu zasad wprowadzania kosmetyków do obrotu na terenie UE. Ważnym elementem będzie część warsztatowa pozwalająca na zapoznanie się z podstawowa dokumentacją towarzyszącą każdemu produktowi kosmetycznemu wprowadzanemu na rynek. Uczestnicy szkolenia otrzymają istotne wskazówki dotyczące opracowywania Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego oraz przygotowania etykiet i tworzenia deklaracji marketingowych.

  Program szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia i definicje w prawodawstwie kosmetycznym.
  2. Obowiązki osób odpowiedzialnych i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia 1223/2009/WE.
  3. Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego – podstawowy element dokumentacji kosmetyku
  Szczegółowe omówienie części A i B Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego
  Warsztaty dotyczące wyliczeń MoS – ocena wybranych receptur
  Przegląd wybranych toksykologicznych baz danych
  4. Badania produktu gotowego wymagane do opracowania Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego.
  5. Oznakowanie produktów kosmetycznych.
  Omówienie obowiązkowych elementów etykiety,
  Oznakowanie dodatkowe (np. aerozole, produkty łatwopalne);
  Oświadczenia o produkcie kosmetycznym zgodne z rozporządzeniem 655/2013,

  Warsztaty:

  Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania etykiet
  Przykłady najczęściej popełnianych błędów
  Ocena etykiet – praca indywidualna i grupowa
  6. Produkty z pogranicza (kosmetyk a produkt biobójczy, kosmetyk a produkt leczniczy, kosmetyk a detergent):
  Przegląd definicji poszczególnych grup produktów;
  Wskazówki dotyczące prawidłowego określania statusu produktu na rynku
  7. Notyfikacja produktów kosmetycznych na portalu CPNP - Cosmetic Products Notification Portal – zajęcia pokazowe
  Zgłoszenia osoby odpowiedzialnej;
  zgłoszenia dystrybutora;
  8. Komunikacja w łańcuchu dostaw – zasady udostępniania dokumentów uczestnikom łańcucha dostaw i organom nadzoru.
  9. Dyskusja i konsultacje.
  Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |