Podstawy Coachingu dla Managerów - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Mentor Centrum Szkoleniowe

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podstawy Coachingu dla Managerów - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Szczegółowe informacje
  Cele szkolenia:
  • Przedstawienie idei coachingu jako nowoczesnego narzędzia w zarządzaniu ludźmi
  • Poznanie zasad i etapów coachingu
  • Poznanie i trening sposobów prowadzenia rozmów coachingowych
  Grupa docelowa:
  Managerowie zarządzający zespołami pracowników, chcący podnieść efektywność i motywację wśród pracowników. Kierownicy działów i komórek, liderzy zespołów, osoby pracujące w HR i wspierające rozwój zasobów ludzkich.
   
  Korzyści uczestnika i organizacji:
  • Uczestnik pozna zasady prowadzenia sesji coachingowych
  • Uczestnik będzie umiał stosować narzędzia i techniki coachingowe
  • Uczestnik będzie wiedział jak korzystać z coachingu w kontekście przywództwa i zarządzania
  • Uczestnik  będzie potrafił stworzyć plan rozwoju kompetencji dla pracownika
  Tematyka szkolenia:
  I dzień
   
  1. Czym jest coaching – zdefiniowanie i odróżnienie coachingu od pozostałych dziedzin wspierania rozwoju i zmiany
  • definicje coachingu
  • czym coaching jest a czym nie jest
  • rodzaje coachingu (business, executive, life, sport, inne)
  • coaching a inne narzędzia wspierające rozwój
  2. Standardy i etyka w pracy coacha

  3. Korzyści płynące z coachingu
  • dla coacha
  • dla klienta
  • dla organizacji
  4.   Cechy dobrego coacha
  5. Struktura rozmowy coachingowej – co krok po kroku robimy w czasie rozmowy z klientem
   
  II dzień
   
  1. Zasady formułowania celów coachingowych
  • Zasady określania celów coachingowych w sposób gwarantujący zwiększenie możliwości ich realizacji
  2. Specyfika pierwszej sesji coachingowej
  • budowanie relacji
  • zawieranie kontraktu
  • definiowanie celu
  3. Pytania wykorzystywane w coachingu
  • funkcje pytań
  • rodzaje
  • sposoby konstruowania
  4. Aktywne słuchanie
  • nawiązywanie dobrych relacji poprzez komunikację
  • koncentracja na kliencie
  • komunikacja niewerbalna podczas rozmów coachingowych
  5. Odkrywanie i wykorzystywanie zasobów w coachingu
  • czym są zasoby klienta
  • wykorzystywanie zasobów
  III dzień
   
  1. Nawyki i stereotypy w pracy coachingowej
  • czym są nawyki
  • jak je rozpoznać
  • jak usuwać nawyki będące przeszkodą w realizacji celów
  2. Struktury rozmów coachingowych
  • GROW
  • SCORE
  • Action Plan
  • Inner Game
  3. Bariery i błędy popełniane w procesie coachingu
   
  Metodyka szkolenia:
  Mini wykłady, wykłady interaktywne, scenki sytuacyjne, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Warszaty prowadzenia rozmów cochingowych.
   
  Czas trwania:
  3 dni x 8h
   
  Wielkość grupy:
  od 10 do 16 osób

Inne informacje związane z coaching

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |