Coaching jako metoda Zarządzania i Wspierania Rozwoju Pracowników - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BD Center Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Coaching jako metoda Zarządzania i Wspierania Rozwoju Pracowników - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia

  1. Czym jest coaching?
  • Wprowadzenie w tematykę/ideę coachingu
  • Wyjaśnienie znaczenia coachingu
  • Wzmocnienie zrozumienia coachingu efektywnego
  • Wiedza-umiejętności-postawa i co z tego wynika dla zarządzania poprzez coaching
  2. Budowanie postawy coacha
  • Zrozumienie zasad etyki coachingu i zachowań/profesjonalnych standardów oraz umiejętność należytego podążania za nimi we wszystkich sytuacjach związanych z coachingiem
  • Budowanie porozumienia w coachingu - umiejętność zrozumienia elementów wymaganych w określonych interakcjach w coachingu oraz umiejętność osiągnięcia porozumienia z coachowanym:
           - szacunek dla odmienności,
           - sposoby zbierania informacji (obserwacja, słuchanie),
           - odkrywanie systemu wartości coachowanego,
           - werbalizowanie problemów i przekazywanie informacji zwrotnej we właściwej formie i w odpowiednim czasie.
  • Cechy/kompetencje/umiejętności coacha i co z tego wynika dla pracy poprzez coaching
  • Tworzenie spontanicznej relacji z coachowanym z wykorzystaniem stylu otwartości, elastyczności
   i pewności
  3. Etapy coachingu
  • Identyfikacja poziomu skuteczności i profesjonalizmu (mocnych i słabych stron) pracowników
  • Planowanie rozwoju wybranych umiejętności/kompetencji pracowników
  • Wdrażanie metod doskonalących umiejętności/kompetencje pracowników
  • Ocena postępów.
  4. Charakterystyka aktywnego coachingu
  • Wzajemność i interakcja
  • Konkrety
  • Logika
  • Szacunek
  5. Ocena Twoich predyspozycji jako coacha. Umiejętności coacha w praktyc e
  • MINI ASSESSMENT oceniający predyspozycje w obszarze zarządzania zespołem pracowników poprzez coaching ze szczególnym naciskiem na właściwą komunikację:
   - język rozwiązań,
   - rozumienie procesów kodowania i wydobywania informacji,
   - sztuka zadawania pytań,
   - umiejętność elastycznego dostosowywania sposobów pracy do coachowanego.
  6. Etapy realizowania coachingu
  • Nawiązanie kontaktu z coachowanym. Współtworzenie relacji
  • Umiejętność tworzenia bezpieczeństwa i atmosfery wsparcia, wzajemnego szacunku i poczucia zaufania w relacji z coachowanym
  • Praca: przed spotkaniem - superwizja-po spotkaniu
  7. Skuteczne komunikowanie
  • Aktywne słuchanie
  • Stanowcze zadawanie pytań 
  • Komunikacja bezpośrednia 
  8. Ułatwianie przyswajania - orientacja na efekty
  • Kreowanie świadomości
  • Wytyczanie działań
  • Planowanie i wyznaczanie celów 
  • Indywidualny plan coachingu
  • Zarządzanie rozwojem oraz odpowiedzialność
  Harmonogram szkolenia 2 dni szkoleniowe - 16 godzin

Inne informacje związane z coaching

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |