Płace od A do Z - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dom Wiedzy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Płace od A do Z - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.
  Bardzo praktyczna forma prowadzenia zajęć – cała grupa i każdy z osobna pracuje na przykładach.
 • Szczegółowe informacje
  PROGRAM:
  1. OMÓWIENIE zmian w zakresie zasad ustalania płac:
  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • kwota wolna od potrąceń,
  • składka wypadkowa,
  • przepisy antykryzysowe i ich wpływ na ustalanie wynagrodzeń.
  2. OMÓWIENIE składników wynagrodzenia za pracę:
  • stawka osobistego zaszeregowania,
  • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych czy porze nocnej,
  • premie i nagrody,
  • dodatki do wynagrodzeń.
  3. ĆWICZENIE - jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie.

  4. ĆWICZENIE - jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

  5. OMÓWIENIE zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz za czas innych okresów
       niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.


  6. OMÓWIENIE zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:
  • granice dokonywania potrąceń,
  • kwota wolna od potrąceń,
  • potrącenia z zasiłków,
  • potrącenia z umów cywilnoprawnych.
  • zmniejszanie wynagrodzenia za pracę podczas choroby pracownika i innych nieobecności.
  7. OMÓWIENIE zasad ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń z ubezpieczenia społecznego:
  • wynagrodzenie za czas choroby,
  • zasiłek chorobowy,
  • ustalanie prawa i wysokość zasiłku,
  • okres zasiłkowy i wysokość zasiłku,
  • ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
  8. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
  • stopy procentowe składek,
  • roczna podstawa wymiaru składek,
  • świadczenie wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS,
  • świadczenia na rzecz pracowników,
  • zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne - ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
  9. Zaliczka na podatek dochodowy:
  • obowiązki płatnika,
  • zasady ustalania dochodu,
  • koszty uzyskania przychodów,
  • koszty uzyskania przychodów autorskie,
  • zasady opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników,
  • obliczanie zaliczki na PIT - ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
  10. Sporządzenie przykładowej listy płac.

  11. Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie i dzieło):
  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
  • zaliczka na podatek dochodowy.

Inne informacje związane z Wynagrodzenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |