Naliczanie Wynagrodzeń w Praktyce - Warsztaty

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Hensen Polska Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Naliczanie Wynagrodzeń w Praktyce - Warsztaty - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%

  CEL: Nabycie umiejętności praktycznego naliczania wynagrodzeń oraz wszystkich składników wynagrodzeń z „ręki”

  GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się rozliczaniem wynagrodzeń oraz do osób które planują się zajmować tym zagadnieniem.

  prowadzący:
  Justyna Broniecka-Klim - czytaj więcej

  Godz. 9.15

  Na zajęcia bardzo proszę zabrać kalkulator.
  1. Definicje bezpośrednio związane z wynagradzaniem pracowników:
   • wynagrodzenie zasadnicze
   • składniki stałe i zmienne wynagrodzenia
   • system płacowy
   • minimalne wynagrodzenie za pracę
  2. Przepisy wewnątrz zakładowe regulujące i kształtujące wielkość i formę wynagrodzeń
   • regulamin pracy
   • regulamin wynagradzania
   • rozporządzenia wewnętrzne
  3. Wynagrodzenie brutto, a netto – praktyczne przeliczenie
   • wielkość obowiązkowych składek ZUS
   • wielkość składników regulujących zaliczkę na podatek
  4. Wynagrodzenie za czas urlopu
   • podstawa wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
   • pomniejszenie wynagrodzenie zasadniczego o czas urlopu wypoczynkowego
  5. Metoda wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  6. Wynagrodzenie pracownika za czas przepracowny w godzinach nadliczbowych
   • dodatek 50% do wynagrodzenia
   • dodatek 100% do wynagrodzenia
  7. Zasiłki ZUS (macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy, chorobowy)
   • podstawy wyznaczające wielkość zasiłków
   • praktyczne wyliczanie tych składników
  8. Obliczanie dodatku za prace w nocy
  9. Odprawy (emerytalna, rentowa, pośmiertelna, w przypadku zwolnienia pracownika z winy pracodawcy)
   • wysokości odpraw
   • zasady podlegania opodatkowniu oraz ozusowaniu
  10. Wynagrodzenie za dyżur pracownika
  11. Praktyczne przykłady wyliczania wynagrodzeń, które łączą w sobie różne składowe wynagrodzenia
  12. Obowiązkowa dokumentacja związana z wynagrodzeniami
   • karta pracy
   • karta przychodów
   • lista płac
  13. Zajęcia wynagrodzenia przez organy zewnętrzne (np. komornik, Urząd Skarbowy)
  14. Pozostałe świadczenia pracownicze
   • zwrot kosztów podróży służbowej
   • świadczenie urlopowe
   • zwrot kosztów zakupionych okularów korekcyjnych
  15. Wynagrodzenia pracowników cywilnoprawnych

  Zakończenie około godz. 16:45

Inne informacje związane z wynagrodzenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |