Partie i Systemy Partyjne - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Partie i Systemy Partyjne - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Kurs jest wprowadzeniem do obszernych zagadnień dotyczących teorii i praktyki funkcjonowania partii politycznych. Rozpatrywana jest ich geneza i funkcje, a także umiejscowienie na płaszczyźnie instytucjonalnej i aksjologicznej systemu politycznego.
  W ramach kursu podjęto próbę uporządkowania licznych typologii i klasyfikacji partii i systemów partyjnych. Przedmiotem zainteresowania są nie tylko same partie, ale również relacje pomiędzy nimi i innymi elementami systemów politycznych.

  Cel kursu:
  • zapozna się z pojęciem partii politycznej, jej genezą, instytucjonalizacją,
  • dowie się o analizie partii politycznych w Polsce, zasadniczych liniach podziałów partyjnych oraz reprezentantach różnych nurtów,
  • zapozna się z analizą instytucjonalizacji prawnej partii politycznych w Polsce, ich ewidencji,
  • pozna jakie są zasady funkcjonowania, finansowania oraz likwidacji partii politycznych,
  • zapozna się z analizą systemów partyjnych po 1945 roku, 
  • dowie się jaką rolę spełnia system wyborczy.
  Zawartość kursu:
  1.     Partia polityczna jako podmiot życia politycznego i przedmiot badań politologicznych.
  2.     Klasyfikacje partii politycznych.
  3.     Partie polityczne w Polsce w okresie transformacji systemowej.
  4.     Instytucjonalizacja prawna partii politycznych.
  5.     Analiza systemów partyjnych i koalicji politycznych.
  6.     Interakcje pomiędzy systemami wyborczymi a systemami partyjnymi.

  Czas trwania: 16 tygodni

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |