Home > Podyplomowe > Doradztwo Publiczne > Dzienne > Wrocław > Organizacja pomocy społecznej - Wrocław - Dolnośląskie

Organizacja pomocy społecznej - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem DWSSP-Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Organizacja pomocy społecznej - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

  • Cele
    Cel studiów: zainteresowanie słuchaczy aktualną polityką społeczną i wskazanie na konieczność wielowymiarowego jej widzenia, zapoznanie słuchaczy z koncepcajmi zmian polityki społecznej w warunkach gospodarki rynkowej, ugruntowanie wiedzy o instrumentach działania polityki społecznej, kształcenie umiejętności artykulacji potrzeb upodmiotowionych zbiorowości i określenia potrzeb społecznych w środowisku lokalnym.
  • Profil słuchacza / Wymogi
    Studia adresowane są do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zobowiązanych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. nr 219, poz. 2224) oraz do wszystkich osób zainteresowanych pracą socjalną.
  • Szczegółowe informacje
    Zakres tematyczny studiów: współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, pomoc społeczna jako instytucja, zasady finansowania pomocy społecznej, wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, karnego, penitencjarnego, administracyjnego, pracy, zabezpieczenia społecznego, praw człowieka, wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania, kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej, metody statystyczne w pomocy społecznej, etyka pracy socjalnej, organizacje pozarządowe, zadania jednostek organizacyjnych: gminy, powiatu, województwa w pomocy społecznej.

Inne informacje związane z Doradztwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |