Home > Studia I Stopnia > Psychologia > Wrocław > Studia I Stopnia-Psychologia w Biznesie - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Psychologia w Biznesie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Psychologia w Biznesie - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  W nowoczesnych przedsiębiorstwach coraz większą wagę przykłada się do czynników psychologicznych. Odpowiednie motywowanie pracowników, skomplikowane negocjacje czy tworzenie długofalowych strategii rozwoju w coraz większym stopniu oparte jest o zagadnienia związane z ludzką psychiką. Po ukończeniu specjalności Psychologia w Biznesie absolwenci będą potrafili m.in.: * analizować zachowania nabywców, * wykorzystywać mechanizmy psychologiczne rządzące postępowaniem człowieka dla potrzeb zarządzania zespołami ludzkimi, * organizować prace zespołowe, * oddziaływać na motywacje pracowników do pracy, * charakteryzować postawy i zachowania pracowników, * prowadzić negocjacje handlowe. Perspektywy zawodowe Absolwenci tej specjalności w WSB będą przygotowani do pracy w: * firmach jako menedżer ds. komunikacji, gdzie będą odpowiadać za wykorzystywanie umiejętności pracowników współpracujących nad konkretnym projektem, poprzez stawianie im celów i wyzwań, * przedsiębiorstwach, w których będą uczestniczyć w procesie rekrutacji nowych pracowników oraz zajmą się doradztwem w bieżącym zarządzaniu, * przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, gdzie będą przeprowadzać warsztaty i szkolenia dla pionu sprzedaży i marketingu, * firmach konsultingowych, wskazujących nowe ścieżki zarządzania firmą i motywowania pracowników, * biurach pracy i pośrednictwa pracy, gdzie zajmą się prowadzeniem rozmów pomiędzy pracownikami a pracodawcami, a także doradztwem w zakresie szukania pracy czy możliwości przekwalifikowania się.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz, podanie i życiorys - dokumenty dostępne w Biurze Informacji i Rekrutacji * świadectwo maturalne- orginał lub odpis * kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (orginał do wglądu) * 4 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego: 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * kopię obydwu stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości * mężczyźni – dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) * dowód wniesienia opłaty wpisowe
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie

  Zakres: Psychologia w Biznesie

  I rok studiów
  (przedmioty są wspólne dla wszystkich obszarów)

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Technologia informacyjna
  - Socjologia

  Przedmioty podstawowe:
  - Mikroekonomia
  - Matematyka
  - Prawo
  - Nauka o organizacji
  - Podstawy zarządzania
  - Finanse

  Przedmioty kierunkowe:
  - Zachowania organizacyjne
  - Zarządzanie jakością
  - Rachunkowość finansowa

  II rok studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Etyka biznesu
  - Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe:
  - Statystyka

  Przedmioty kierunkowe:
  - Badania marketingowe
  - Marketing
  - Zarządzanie zasobami ludzkimi
  - Informatyka w zarządzaniu
  - Finanse przedsiębiorstw
  - Procesy informacyjne w zarządzaniu

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Psychologia społeczna
  - Psychologia ekonomiczna

  - Seminarium dyplomowe (student wybiera promotora pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami)

  - Wykład do wyboru

  III rok studiów


  Przedmioty kierunkowe:
  - Zarządzanie projektami

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  -
  Psychologia zarządzania
  - Zachowania nabywców
  - Psychologia reklamy
  - Motywowanie w biznesie
  - Negocjacje
  - Public Relations

  - Seminarium dyplomowe
  - Wykład do wyboru

   

   

Inne informacje związane z Psychologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |