Home > Studia I Stopnia > Nauki Społeczne > Wrocław > Studia I Stopnia-Służby i Praca Socjalna - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Służby i Praca Socjalna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Służby i Praca Socjalna - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Praktyki
  Praktyka zawodowa rozpoczyna się po pierwszym roku studiów i trwa 4 tygodnie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia wyższe jest złożenie kompletu dokumentów, który tworzą: * świadectwo dojrzałości w oryginale lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości * świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku "nowej matury") * podanie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie) * kwestionariusz osobowy * zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na danej specjalności * 4 fotografie bez nakrycia głowy (wymiar 35 mm – podstawa na 45 mm - wysokość) * fotografia w formie elektronicznej; format jpg., min. rozmiar400 pikseli (długość podstawy) na 500 pikseli (wysokość fotografii) na płycie CD * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy mężczyzn) * dowód uiszczenia wpłaty wpisowej za postępowanie rekrutacyjne oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej W przypadku finansowania studiów przez pracodawcę, uprzejmie prosimy o dołączenie zobowiązania pracodawcy do pokrycia kosztów nauki.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Administracja
  Specjalizacja: Służby i praca socjalna

  Na specjalności Służby i praca socjalna oferta dydaktyczna DWSSP "ASESOR" obejmuje takie przedmioty jak: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo zabezpieczeń społecznych, organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych, wybrane zagadnienia prawa cywilnego i karnego, pedagogika społeczna, polityka społeczna,demografia i polityka ochrony zdrowia, praca socjalna, patologie społeczne, problematyka funkcjonowania rynku pracy, prawo socjalne Unii Europejskiej, zarządzane kryzysowe, języki obce.

  Program studiów:
  podstawy mikro i makroekonomii
  podstawy prawoznawstwa
  psychologia ogólna
  komunikacja społeczn
  historia administracji
  podstawy logiki
  podstawy filozofii
  organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  socjologia i metody badań socjologicznych
  statystyka społeczna z demografią
  konstytucyjny system organów państwowych
  język obcy I*
  język obcy II**
  wychowanie fizyczne

  prawo administracyjne II
  kultura bycia
  informatyka w administracji

  nauka o administracji
  publiczne prawo gospodarcze III
  prawo cywilne z umowami w administracji III
  pedagogika społeczna III
  finanse publiczne i prawo finansowe III
  metoda towarzyszenia
  metodyka pracy socjalnej
  przysposobienie obronne
  prawo zabezpieczenia społecznego
  ustrój administarcji rządowej IV
  prawo rodzinne i opiekuńcze IV
  postępowanie administracyjne IV
  pomoc społ. i podst. prawne jej funkcj.
  polityka społeczna w Polsce i UE IV
  prawo pracy i prawo urzędnicze
   język obcy I*
  język obcy II**
  seminarium dyplomowe
  rynek pracy i walka z bezrobociem
  prawo karne i prawo wykroczeń
  podstawowe zagadnienia patologii społ. V
  postępowanie egzekucyjne w administarcji V
  diagnozowanie sytuacji społecznej
  praca socjalna w środowisku lokalnym VI
  podstawy socjoterapii
  instytucje i źródła prawa UE
  wykład do wyboruj
  język obcy I*
  język obcy II**
  seminarium dyplomowe
  legislacja administracyjna
  techniki negocjacji i mediacji w administarcji
  służba wolontaryjna
  wykład do wyboru
  praca socjalna na rzecz osób niepełnspr.
  zarządzanie kryzysowe

  język obcy I* - do wyboru: angielski, niemiecki
  język obcy II** - do wyboru: hiszpański, francuski, rosyjski, włoski, niemiecki, angielskiInne informacje związane z Nauki Społeczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |