Idź do home > Szkoły - Polska > DWSSP-Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR"

Informacje

Misją Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu jest kształcenie zawodowe pracowników służb publicznych, tj. dostarczanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności przyszłych pracowników administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, administracji zespolonej, administracji wymiaru sprawiedliwości, służb cywilnych, policji, straży pożarnej, kadr menedżerskich placówek oświatowych, ochrony zdrowia, domów kultury, zespołów pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych i innych.
DWSSP "ASESOR" realizuje nowatorski, interdyscyplinarny program kształcenia administracji publicznej, obejmujący zintegrowany system wykładów, seminariów i warsztatów, w pełni przygotowujący studentów do pracy w służbach publicznych miasta Wrocławia, Dolnego Śląska i kraju.

Uczelnia znana jest z dbałości o jakość procesu nauczania, kadry akademickiej i administracyjnej, praktyk i staży zawodowych studentów w instytucjach krajowych i zagranicznych oraz utrzymywania europejskich standardów nauczania, przyjętych przez Stowarzyszenie Administracji Publicznej (SEAP) oraz International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA). Naszą misję realizujemy poprzez kształtowanie i rozwijanie wysokich standardów etycznych, wrażliwości społecznej i kultury osobistej, potencjału intelektualnego, wzmacniających rozwój osobisty i profesjonalny studentów oraz stymulujących rozwój społeczny.

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |