Administracja i przedsiębiorczość w kulturze

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem DWSSP-Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja i przedsiębiorczość w kulturze - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Cel studiów: menedżerskie przygotowanie do pracy i aktywności we współczesnym życiu kulturalnym, w administracji i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania i realizacji projektów w dziedzinie kultury, zarządzania nimi oraz ich finansowania, jak też nowych możliwości współpracy międzynarodowej w kulturze.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do wszystkich środowisk zaangażowanych w życie kulturalne regionów, miast i wsi, przedstawicieli samorządów, instytucji kulturalnych (domy kultury, biblioteki, teatry, opery, filharmonie, chóry i zespoły artystyczne, muzea, galerie), organizacji pozarządowych, fundacji i mecenasów sztuki oraz osób zainteresowanych rozwijaniem własnych inicjatyw w szeroko rozumianej sferze kultury (twórczość, turystyka, edukacja kulturalna, informatyzacja środowisk itd.), podmiotów gospodarczych związanych z aktywnością na rzecz kultury (wydawnictwa, czasopisma, agencje artystyczne i reklamowe, szkoły językowe itd.).
 • Szczegółowe informacje
  Zakres tematyczny studiów:

  Wiedza o kulturze i komunikacji:

       Obszary i problemy kultury współczesnej
       Aktualne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym
       Techniki twórczego myślenia, działania i komunikacji
       Fundacje europejskie oraz sieci inicjatyw kulturalnych

  Polityczno-prawne podstawy działalności w sferze kultury:

       Integracja europejska a problemy rozwoju regionalnego
       Prawo autorskie i pokrewne (umowy), prasowe i reklamy (elementy)
       Polityka kulturalna i edukacja w Polsce i Unii Europejskiej
       Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania różnych podmiotów w kulturze

  Elementy praktyki administracyjnej, zarządzania i finansowania:

       Zarządzanie zadaniami kultury w samorządzie i instytucjach kulturalnych
       Ekonomiczne aspekty funkcjonowania różnych podmiotów w kulturze
       Reklama, public relations, lobbing i sponsoring w służbie kultury
       Podstawy zarządzania projektami w kulturze, ścieżki finansowania

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |