Studia Podyplomowe - Zarządzanie i Administrowanie Funduszami Unijnymi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie i Administrowanie Funduszami Unijnymi - Zaoczne - Legnica - Dolnośląskie

 • Cele
  CELEM STUDIÓW JEST: * ZAPOZNANIE SŁUCHACZY Z METODAMI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH * PRZEKAZANIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI KALKULACJI POTRZEB, WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O FUNDUSZE ORAZ EFEKTYWNEGO, ADMINISTROWANIA NIMI W TRAKCIE ICH REALIZACJI
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WYMAGANE DOKUMENTY: * Formularz zgłoszeniowy Plik w formacie MS WORD * KSERO DOWODU OSOBISTEGO, * DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW * 2 ZDJĘCIA,
 • Szczegółowe informacje
  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW Zarządzanie i Administrowanie Funduszami Unijnymi
  1. Część wprowadzająca
  1.1 Charakterystyka programów unijnych i omówienie wyników konkursów w ramach programów: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska w roku 2008    6 godzin
  1.2 Omówienie najważniejszych wytycznych w zakresie prawa, niezbędnych do realizacji projektów unijnych:
  - Pomoc publiczna (3 godziny),
  - Prawo zamówień publicznych (3 godziny)    6 godzin
  RAZEM    12 GODZIN

  2. Charakterystyka i porównanie poszczególnych programów unijnych
  2.1.1 Kapitał Ludzki – omówienie: szczegółowego opisu priorytetów, regulaminów konkursów, kwalifikowalności kosztów    6 godzin
  2.1.2 Prezentacja i omówienie przykładowego projektu szkoleniowego „miękkiego” od momentu złożenia wniosku, realizację i ukończenie projektu.    6 godzin
  2.1.3 Sporządzenie w arkuszu kalkulacyjnym przykładowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu realizacji projektu szkoleniowego    12 godzin
  2.2.1 Innowacyjna Gospodarka – Omówienie: szczegółowego opisu priorytetów, regulaminu konkursu i kwalifikowalności kosztów     6 godzin
  2.2.2 Innowacyjna Gospodarka – Prezentacja i omówienie przykładowego wniosku w ramach programu Innowacyjna Gospodarka     3 godziny
  2.2.3 Sporządzanie w arkuszu kalkulacyjnym harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu realizacji projektu    3 godziny
  2.3.1 Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska – omówienie szczegółowego opisu priorytetów, prezentacja i omówienie przykładowego wniosku.     6 godzin
  RAZEM    42 GODZINY

  3. Warsztaty praktyczne- praca w generatorze wniosków    
  3.1 Praca w generatorze wniosku - tworzenie części opisowej, harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu projektu (każdy słuchacz wybiera program w ramach którego tworzy wniosek w ramach programów: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska.    72 godziny
  3.2 Praca w generatorze- wyliczanie współczynnika dofinansowania projektu, wyliczenia wkładu własnego wnioskodawcy, wyliczanie cross-financingu w ramach projektu, ustalanie pomocy publicznej     12 godzin
  2.4.3 Tworzenie listy sprawdzającej PROJEKTU (tzw. check-list)     1 godzina
  Prezentacja i omówienie przez wykładowców wniosków przygotowanych przez słuchaczy    5 godzin
  RAZEM    90 GODZIN

  4.Monitoring i ewaluacja projektu
  4.1 Tworzenia formularzy rejestracyjnych i ankiet w formie elektronicznej , niezbędnych do operacyjnej ewaluacji i sprawozdawczości w projekcie    6 godzin
  4.2 Omówienie formularza zmian projektu     1 godzina
  4.3 Sprawozdanie okresowe w projekcie     1 godzina
  4.4 Rozliczenia księgowe transz projektu, zasady rozliczania dokumentów księgowych     4 godziny
  RAZEM    12 GODZIN
  ŁĄCZNA SUMA GODZIN     152 GODZINY

  Wykładowcy:

      * Aleksander Pękała- główny specjalista ds. finansowych projektu „Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek 2006-2008” w Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy, największego projektu szkoleniowego realizowanego na Dolnym Śląsku, w ramach Priorytetu 2 - WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH. Był odpowiedzialny za kompleksowe skonstruowanie budżetu projektu, nadzór nad jego wykonaniem podczas całego projektu, ostateczne rozliczenie projektu. Podczas oceny merytorycznej budżet projektu został oceniony na 19,5 pkt (max 20 pkt ). Pierwotna wartość projektu wynosiła 3 692 620 zł. Aleksander Pękała zrealizował budżet w 98,1. Aleksander Pękała posiada tytuł magistra, jest absolwentem studiów dziennych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1997-2002) kierunku finanse i bankowość.

      * Dorota Florek - jest pracownikiem Ośrodka Doradztwa Gospodarczego i Inicjatyw Europejskich LZDZ w Legnicy. Jest odpowiedzialna za sporządzanie wniosków w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2007-2008 przygotowała pod klucz kilka projektów szkoleniowych, które zostały skierowane do oceny merytorycznej. Wyniki tych projektów powinny być znane w IV kwartale 2008 roku.

      * Monika Kęsicka – Przystaj- główny księgowy projektu „Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek”. Moniką Kęsicka- Przystaj była odpowiedzialna za księgowe rozliczenie transz projektu oraz za uzgadnianie procedur rozliczeniowych z Instytucją Rozliczająca- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu. Monika Kęsicka Przystaj- pełni funkcję głównej księgowej Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy.

      * Artur Gibała jest prawnikiem Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy i zajmuje się zagadnieniami prawnymi związanymi z realizacją projektów unijnych.

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

  Gdzie mogę znaleźć pracę po ukończeniu studiów "Zarządzanie i administrowanie funduszami unijnymi" ?

  Odp: Nasi absolwenci mogą znaleźć pracę w następujących instytucjach:

      * Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (RoEFS),
      * Urząd Marszałkowski, Departament Funduszy Unijnych,
      * Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, Departament Funduszy Unijnych,
      * firmy konsultingowe
      * firmy komercyjne,
      * firmy szkoleniowe,
      * uczelnie wyższe

  TERMINY i MIEJSCE SPOTKAŃ:
  DNI SPOTKAŃ: SOBOTA, NIEDZIELA
  ILOŚĆ GODZIN PODCZAS 1 ZJAZDU: 16
  ILOŚĆ ZJAZDÓW: 10
  MIEJSCE: LEGNICA Ul. Mickiewicza 36, WROCŁAW (w przypadku zebrania minimum 15 uczestników)

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |