Studia Podyplomowe-Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości. W programie studiów znajdują się zajęcia, na których słuchacze uczą się rozwiązywać praktyczne problemy związane z obrotem nieruchomościami. Program nauczania obejmuje najbardziej aktualne przepisy prawne i standardy obowiązujące wykonujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Słuchacze zostaną przygotowani do pośrednictwa w transakcjach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zawierania umów najmu i dzierżawy. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku oraz odbycie praktyki zawodowej umożliwia zdobycie licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 r., Nr 173, poz. 1218). WSB podpisała umowę o organizacji praktyk zawodowych z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Dzięki porozumieniu słuchacze mają możliwość odbycia praktyk zawodowych organizowanych przez to Stowarzyszenie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do osób profesjonalnie zajmujących się dziedziną nieruchomości, m.in.: developerów, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli i pracowników centrów zarządzania nieruchomościami, zakładów gospodarki nieruchomościami i biur nieruchomości. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami

  Podstawy wiedzy z zakresu prawa  (6 godz.)

  1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości  (6 godz.)
  2. Stosunki cywilno - prawne (10 godz.)
  3. Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami (6 godz.)
  4. Gospodarka nieruchomościami (10 godz.)
  5. Gospodarka mieszkaniowa (4 godz.)
  6. Prawo spółdzielcze  (4 godz.)
  7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
  8. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne (4 godz.)
  9. Podstawy prawa spółek (4 godz.)
  10. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych (2 godz.)
  11. Zamówienia publiczne (2 godz.)
  12. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców (4 godz.)

  Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów (34 godz.)

  1. Podstawy finansów publicznych (4 godz.)
  2. Rynek nieruchomości (16 godz.)
  3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (6 godz.)
  4. Podstawy marketingu i psychologii (8 godz.)

  Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa (10 godz.)

  Obrót nieruchomościami (68 godz.)

  1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa (8 godz.)
  2. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami (16 godz.)
  3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (6 godz.)
  4. Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)
  5. Podatki o opłaty w obrocie nieruchomościami (6 godz.)
  6. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami (4 godz.)
  7. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami (6 godz.)
  8. Notariusz w obrocie nieruchomościami (6 godz.)
  9. Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami (6 godz.)

  Zagadnienia uzupełniające (12 godz.)

  1. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej         (8 godz.)
  2. Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)
  Umiejętności interdyscyplinarne (14 godz.)
  1. Wycena nieruchomości -wybrane zagadnienia (6 godz.)
  2. Zarządzanie nieruchomościami -wybrane zagadnienia (4 godz.)
  3. Sztuka argumentacji (4 godz.)

  Seminaria dyplomowe i egzaminy (15 godz.)

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |