Studia I Stopnia-Gospodarowanie Nieruchomościami

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Gospodarowanie Nieruchomościami - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Po ukończeniu specjalności Gospodarowanie Nieruchomościami absolwenci zdobędą umiejętności m.in. potrzebne do: * analizy sytuacji na rynku nieruchomości, * wyceny nieruchomości, * dokonywania transakcji na rynku nieruchomości, * zarządzania inwestycjami komunalnymi na terenach chronionych, * zarządzania dostawami do budynków mieszkalnych i komercyjnych, * kierowania usługami komunalnymi służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności Perspektywy zawodowe Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w: * firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, biurach rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania nieruchomości, zajmując się przygotowywaniem operatów szacunkowych, * biurach obrotu nieruchomościami, zajmując się pośrednictwem i sprzedażą nieruchomości, * spółkach zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi oraz komercyjnymi, zajmując się zarządzaniem i zapewnieniem dostaw usług do budynków, obsługą finansową nieruchomości, kontaktami i obsługą najemców, * firmach developerskich, współtworząc plany nowych inwestycji oraz pozyskując klientów, * spółdzielniach mieszkaniowych, zajmując się zarządzaniem nieruchomościami oraz współtworząc plany nowych inwestycji, * organach administracji samorządowej, zajmując się problemami mieszkaniowymi społeczności, * urzędach mieszkalnictwa i rozwoju miast działających przy urzędach wojewódzkich. Dodatkowe atuty * studia na tej specjalności przygotowują do egzaminu na zarządcę nieruchomości, specjalistę ds. wyceny nieruchomości i pośrednika nieruchomościami. *dzięki zajęciom z wykładowcami – praktykami studenci WSB mają szansę poznać swoich potencjalnych pracodawców.
 • Praktyki
  Praktyki zawodowe organizowane przez Biuro Karier WSB są doskonałym sposobem do zdobycia doświadczenia zawodowego, które jest niewątpliwym atutem na rynku pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz, podanie i życiorys - dokumenty dostępne w Biurze Informacji i Rekrutacji * świadectwo maturalne- orginał lub odpis * kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (orginał do wglądu) * 4 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego: 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * kopię obydwu stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości * mężczyźni – dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) * dowód wniesienia opłaty wpisowe
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość
  Zakres: Gospodarowanie Nieruchomościami

  I rok studiów
  (przedmioty są wspólne dla wszystkich obszarów)

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Technologia informacyjna
  - Socjologia
  - Etyka biznesu

  Przedmioty podstawowe:
  - Mikroekonomia
  - Prawo
  - Matematyka
  - Rachunkowość
  - Finanse
  Przedmioty kierunkowe:
  - Rachunkowość finansowa
  - Bankowość

  II rok studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe:
  - Statystyka
  - Makroekonomia

  Przedmioty kierunkowe:
  - Matematyka finansowa
  - Analiza finansowa
  - Rynki finansowe
  - Finanse publiczne
  - Finanse przedsiębiorstw

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Umowy w obrocie gospodarczym

  - Prawo administracyjne
  - Seminarium dyplomowe (student wybiera promotora pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami)

  - Wykład do wyboru

  III rok studiów

  Przedmioty podstawowe:
  - Ekonometria

  Przedmioty kierunkowe:
  - Ubezpieczenia

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Gospodarowanie nieruchomościami
  - Prawo podatkowe
  - Prawo lokalowe

  - Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  - Podejście i metody wyceny nieruchomości

  - Zarządzanie nieruchomościami
  - Seminarium dyplomowe

  - Wykład do wyboru

   

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |