Home > Podyplomowe > Zarządzanie - ogólne > Dzienne > Wrocław > Zarządzanie organizacjami pozarządowymi - Wrocław - Dolnośląskie

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem DWSSP-Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie organizacjami pozarządowymi - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Cel studiów: zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z teorią i praktyką zarządzania organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce jako aktywnego członka Unii Europejskiej; zwiększenie profesjonalizmu i efektywności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe poprzez kształcenie kadry pracującej na ich rzecz.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do: liderów, działaczy i osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych lub planujących rozpocząć taką działalność oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy, jej aktualizacją oraz nabyciem nowych umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami.
 • Szczegółowe informacje
  Zakres tematyczny studiów:

  Społeczeństwo obywatelskie:

      - Wybrane teorie społeczeństwa obywatelskiego
      - Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w systemach demokratycznych
      - Metody i techniki badania społeczeństwa obywatelskiego
      - Wybrane zagadnienia współczesnej Polski – urząd a obywatel
      - Organizacje obywatelskie w Polsce – geneza i ewolucja

  Organizacje pozarządowe w Polsce i w Unii Europejskiej:

      - Polskie organizacje pozarządowe na tle krajów UE
      - Podstawy prawno-finansowe działalności organizacji pozarządowych w Polsce
      - Sektor pozarządowy i sektor publiczny w Polsce i w UE. Prezentacja dotychczasowych praktyk
      - Organizacje pozarządowe w instytucjach europejskich i międzynarodowych.
      - Europejskie porozumienia organizacji pozarządowych – podstawy prawne i przykłady praktyczne
      - Polskie organizacje pozarządowe w sieciach europejskich organizacji obywatelskich

  Finansowanie działalności organizacji pozarządowych:

      - Finanse publiczne
  w finansowaniu działalności organizacji pozarządowych z uwzględnieniem funduszy strukturalnych
      - Budowa współpracy z biznesem
      - Techniki zdobywanie funduszy (fundrising)
      - Zasady i warunki pozyskiwania środków europejskich przez organizacje obywatelskie. Fundusze UE dla organizacji pozarządowych
      - Przygotowanie i ewaluacja projektów w procedurze konkursów grantowych UE
      - Przykłady projektów wybranych dolnośląskich organizacji pozarządowych realizowanych z udziałem środków europejskich
      - Zarządzanie projektem

  Teoretyczne aspekty zarządzania organizacją pozarządową:

      - Zarządzanie personelem
      - Zarządzanie finansami, budżetowanie, sprawozdawczość, monitoring finansowy
      - Planowanie strategiczne, monitoring i ewaluacja w organizacjach pozarządowych
      - Etyka w zarządzaniu organizacją obywatelską

  Praktyka zarządzania organizacjami pozarządowymi:

      - Rzecznictwo i lobbing jako narzędzia wpływu organizacji pozarządowych
      - Budowanie wizerunku organizacji – wybrane techniki PR
      - Współpraca z mediami
      - Wolontariat – jak pozyskiwać, motywować, współpracować z wolontariuszem

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |