Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Wrocław > Studia I Stopnia-Zarządzanie - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Zarządzanie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin. Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak: • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą; • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej; • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi; • wiedza na temat badania rynku; • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej; • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji; • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne; • płynne posługiwanie się językami obcymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie): *świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę) *kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na studia *aktualne zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku) *kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej *4 fotografie kolorowe, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych *opłata rekrutacyjna (dowód wpłaty)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie
  Studia I stopnia

  Wykaz Przedmiotów:
  Grupa tresci podstawowych
  Mikroekonomia
  Finansów
  Podstawy zarzadzania
  Nauka o organizacji
  Prawo
  Matematyka
  Statystyka opisowa
  Grupa tresci kierunkowych
  Zachowania organizacyjne
  Zarzadzanie projektami
  Zarzadzanie zasobami ludzkimi
  Zarzadzanie jakoscia
  Informatyka w zarzadzaniu
  Marketing
  Badania marketingowe
  Rachunkowosc finansowa
  Finanse przedsiebiorstw
  Wymagania ogólne
  Wychowanie fizyczne
  Jezyk obcy
  Technologie informacyjne
  Przedmioty humanistyczne (filozofia, socjologia, psychologia)
  Ochrona własnosci intelektualnej
  Przedmioty specjalizacyjne
  Seminarium


  Specjalności oferowane w ramach kierunku:

  RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
  Absolwenci tej specjalności są dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych oraz w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji gospodarczych. Znajdują zatrudnienie w firmach związanych z obrotem finansowym, urzędach skarbowych czy instytucjach budżetowych. Zajęcia obejmują m.in.: rynek kapitałowy, zasady obrotu papierami wartościowymi, ubezpieczenia, finanse publiczne, negocjacje finansowe.


  PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

  Wyposażamy tu naszych studentów w wiedzę psychologiczną, którą będą mogli wykorzystywać w szeroko pojętym zarządzaniu. Absolwent tej specjalności będzie umiał trafnie diagnozować przyczyny ewentualnych konfliktów i zakłóceń w procesie komunikacji oraz nauczy się efektywnie im przeciwdziałać. Znajdzie zatrudnienie w działach związanych z zasobami ludzkimi, doboru kadr oraz efektywnym wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji.
  Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m. in.: elementy psychologii społecznej, socjologia pracy i kierownictwa, psychologia kontaktów interpersonalnych, psychologia zarządzania i efektywnego kierowania ludźmi, kształtowania i zmian postaw.


  LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU

  Absolwenci tej specjalności należą do wysoko wykwalifikowanych kadr w zakresie zarządzania zasobami i ludźmi oraz logistyki. W trakcie studiów dowiedzą się, jaki wpływ na biznes ma logistyka oraz jak efektywnie nią kierować. Na zajęciach omawiane są m.in.: istota logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, logistyczna obsługa odbiorców, transport i składowanie w systemach logistycznych, logistyczne systemy informatyczne, logistyka firm japońskich.


  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  Absolwenci tej specjalności to fachowcy w robiącej coraz większą karierę dziedzinie human resources (HR), czyli zarządzaniu zasobami ludzkimi. W trakcie nauki studenci nabywają praktycznych umiejętności potrzebnych, aby skutecznie działać w sferze personalnej przedsiębiorstw, organizacji i instytucji. Zajęcia obejmują takie zagadnienia, jak: nowoczesna koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi - Human Resources Management, kształtowanie strategii personalnej w przedsiębiorstwie, rynek pracy - wewnętrzny i zewnętrzny, kierowanie zespołami pracowniczymi, motywowanie pracowników.
  Osoby, które ukończą tę specjalność, znajdą zatrudnienie w działach osobowych, gdzie będą m. in. przeprowadzać rekrutację nowych pracowników.

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |