Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Wrocław > Studia II Stopnia-Zarządzanie - Wrocław - Dolnośląskie

Studia II Stopnia-Zarządzanie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Zarządzanie - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin. Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak: • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą; • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej; • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi; • wiedza na temat badania rynku; • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej; • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji; • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne; • płynne posługiwanie się językami obcymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem studiów II stopnia może zostać absolwent każdego kierunku studiów bez konieczności zdawania różnic programowych.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie
  Studia II stopnia

  Grupa tresci podstawowych
  Koncepcje zarzadzania
  Makroekonomia
  Prawo cywilne
  Etyka w zarzadzaniu
  Statystyka matematyczna
  Grupa tresci kierunkowych
  Zarzadzanie strategiczne
  Zarzadzanie procesami
  Marketing miedzynarodowy
  Rachunkowosc zarzadcza
  Logistyka
  Psychologia w zarzadzaniu
  Przedmioty specjalizacyjne
  Seminarium


  Specjalności oferowane w ramach kierunku:

  RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

  Celem specjalności jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych menedżerowi. Program studiów zapewnia wszechstronne wykształcenie i umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków – niezbędne atuty dla każdego, kto planuje zajmować kierownicze stanowiska. W czasie studiów na tej specjalności można poznać mechanizmy działania i rozwoju przedsiębiorstwa oraz warunków jego funkcjonowania.
  W programie przewidziane są takie przedmioty jak: podstawy organizacji i zarządzania, prawo, rachunkowość, psychologia oraz przedmioty, które pokażą, jak wykorzystać zdobycze informatyki w podejmowaniu trafnych decyzji.
  Absolwenci specjalności będą dobrymi ekonomistami i organizatorami. Mają też wszelkie predyspozycje, by szybko awansować na stanowiska kierownicze. Wiedza zdobyta w ramach tej specjalności świetnie sprawdza się również w przypadku prowadzenia własnej firmy.

  Absolwenci tej specjalności są dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych oraz w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji gospodarczych. Znajdują zatrudnienie w firmach związanych z obrotem finansowym, urzędach skarbowych czy instytucjach budżetowych. Zajęcia obejmują m.in.: rynek kapitałowy, zasady obrotu papierami wartościowymi, ubezpieczenia, finanse publiczne, negocjacje finansowe.

  PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
  Wyposażamy tu naszych studentów w wiedzę psychologiczną, którą będą mogli wykorzystywać w szeroko pojętym zarządzaniu. Absolwent tej specjalności będzie umiał trafnie diagnozować przyczyny ewentualnych konfliktów i zakłóceń w procesie komunikacji oraz nauczy się efektywnie im przeciwdziałać. Znajdzie zatrudnienie w działach związanych z zasobami ludzkimi, doboru kadr oraz efektywnym wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji.
  Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m. in.: elementy psychologii społecznej, socjologia pracy i kierownictwa, psychologia kontaktów interpersonalnych, psychologia zarządzania i efektywnego kierowania ludźmi, kształtowania i zmian postaw.

  LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU
  Absolwenci tej specjalności należą do wysoko wykwalifikowanych kadr w zakresie zarządzania zasobami i ludźmi oraz logistyki. W trakcie studiów dowiedzą się, jaki wpływ na biznes ma logistyka oraz jak efektywnie nią kierować. Na zajęciach omawiane są m.in.: istota logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, logistyczna obsługa odbiorców, transport i składowanie w systemach logistycznych, logistyczne systemy informatyczne, logistyka firm japońskich.

  INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
  Wykorzystanie zdobyczy informatyki w kierowaniu przedsiębiorstwem to jedna z podstaw nowoczesnego zarządzania. Absolwenci tej specjalności będą umieli skutecznie wykorzystywać w swojej pracy technologie baz danych, sieci informatyczne, serwisy internetowe czy systemy dziedzinowe. Celem tej specjalizacji jest przygotowanie absolwenta do pracy kierowniczej, ze szczególną znajomością pracy administratora baz danych i administratora sieci informatycznej – zawodów uznanych przez Centralny Instytut Pracy i doradców zawodowych za zawodowe hity teraźniejszości i przyszłości.

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  Absolwenci tej specjalności to fachowcy w robiącej coraz większą karierę dziedzinie human resources (HR), czyli zarządzaniu zasobami ludzkimi. W trakcie nauki studenci nabywają praktycznych umiejętności potrzebnych, aby skutecznie działać w sferze personalnej przedsiębiorstw, organizacji i instytucji. Zajęcia obejmują takie zagadnienia, jak: nowoczesna koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi - Human Resources Management, kształtowanie strategii personalnej w przedsiębiorstwie, rynek pracy - wewnętrzny i zewnętrzny, kierowanie zespołami pracowniczymi, motywowanie pracowników.
  Osoby, które ukończą tę specjalność, znajdą zatrudnienie w działach osobowych, gdzie będą m. in. przeprowadzać rekrutację nowych pracowników.

  ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

  Celem specjalności jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych menadżerowi. Program studiów zapewnia wszechstronne wykształcenie i umiejętnośc dostosowania się do zmiennych warunków - niezbędne atuty dla każdego, kto planuje zajmować kierownicze stanowiska. W czasie studiów na tej specjalności można poznać  mechanizmy działania i rozwoju przedsiębiorstwa  oraz warunków jego funkcjonowania.W programie przewidziane są takie przedmioty jak: podstawy organizacji  i zarządzania, prawo, rachunkowość, psychologia oraz przedmioty, które pokażą, jak wykorzystać  zdobycze informatyki w podejmowaniu trafnych decyzji.
  Absolwenci specjalności będą dobrymi ekonomistami i organizatorami. Mają też wszelkie predyspozycje, by szybko awansować na stanowiska kierownicze. Wiedza zdobyta w ramach tej specjalności świetnie się sprawdza w przypadku prowadzenia własnej firmy.

  ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI TURYSTYCZNYMI I HOTELARSKIMI
  Specjalność ta przygotowuje do pracy w firmach turystycznych i administracji państwowej lub terenowej zajmującej się problematyką ruchu turystycznego. Zajęcia obejmują m. in. zagadnienia obrotu towarowego, gospodarki przestrzennej, aspektów prawno – finansowych i społecznych turystyki, systemów informacji i rezerwacji w turystyce, zarządzania gospodarką turystyczną w regonie.

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |