Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - stan aktualny i planowane zmiany przepisów

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - stan aktualny i planowane zmiany przepisów - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - stan aktualny i planowane zmiany przepisów


  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 ze zm.) wprowadza liczne zmiany w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Część przepisów już obowiązuje. Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

  Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawimy aktualny stan prawny, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji wprowadzonych ww ustawą, jak również zasygnalizujemy zmiany, które zaczną obowiązywać w 2017 roku.

  Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie.

  Udział w szkoleniu będzie pomocny w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesieniu jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnieniu sprawnej i skutecznej absorpcji środków unijnych.

  W trakcie szkolenia trener przedstawi w sposób szczegółowy przepisy kształtujące system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie.


  Program szkolenia :


  1. Wprowadzenie.
  2. System ooś w UE – podstawy prawne.
  3. System ooś w Polsce – podstawy prawne.
  4. Obszary Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko.
  5. Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej a oceny oddziaływania na środowisko.
  6. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
  7. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
  8. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  9. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  10. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.
  11. Ocena oddziaływania na środowisko a dofinansowanie ze środków unijnych.
  12. Omówienie wybranych kwestii problemowych związanych z oceniami oddziaływania na środowisko.
  13. Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach odziaływania na środowisk.
  14. Warsztaty – analiza dokumentacji (decyzja, raport).
  15. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu


Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |