Mikroekonomia - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Mikroekonomia - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Większość ludzi utożsamia ekonomię z nauką, która jest związana wyłącznie z pieniędzmi. Otóż nic bardziej mylnego. Cokolwiek byś robił: oglądał telewizję, czytał interesującą książkę, poszedł na spacer z ukochaną, zdawał egzamin na prawo jazdy - zawsze ekonomia tkwi we wszystkich czynnościach, które wykonujesz.
  Ekonomia jest nauką, która zajmuje się problemami związanymi z naszym codziennym życiem. Bada jak społeczeństwo gospodaruje, podejmuje decyzje chcąc najlepiej wykorzystać pozostające do jego dyspozycji zasoby oraz zaspokoić różnorodne potrzeby.
  Kluczowym problemem ekonomicznym jest konieczność podejmowania decyzji, które związane są z zaspokojeniem nieograniczonych potrzeb ludzkich przy ograniczonych zasobach przeznaczonych na ten cel.

  Kurs przedstawia ekonomiczne metody badania rzeczywistości gospodarczej, skupiając się wokół zagadnień z zakresu Mikroekonomii. Bada ona decyzje podejmowane przez poszczególne podmioty gospodarcze, śledzi także mechanizmy i formy funkcjonowania rynku. Bada zmiany zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych z punktu widzenia ich reakcji na zmiany dochodów konsumentów, cen towarów, na pojawienie się na rynku nowych wyrobów.

  Cel kursu:
  Współczesna ekonomia spełnia dwie podstawowe funkcje: poznawczą i aplikacyjną. Celem kursu jest poznanie tych funkcji: wyjaśniania i przewidywania przebiegu zjawisk gospodarczych oraz określanie sposobów oddziaływania rządu na przebieg procesów gospodarczych.

  W ramach kursu jego uczestnik:
  • dowie się jak racjonalnie gospodarować i jakie decyzje produkcyjne podjąć, aby przedsiębiorstwo sprawnie funkcjonowało,
  • pozna zagadnienia z zakresu organizacji rynku; elementy, które wpływają na jego sprawne funkcjonowanie,
  • nauczy się analizować czynniki pozwalające na uzyskanie optymalnych zysków,
  • zdobędzie praktyczne umiejętności obliczania przychodu, kosztu i zysku, a także interpretacji wyników ekonomicznych,
  • zrozumie sposoby kształtowania popytu i podaży na rynku pracy, mechanizmy działania giełdy papierów wartościowych.
  Zawartość kursu:
  1. Wstępne zagadnienia ekonomii.
  2. Analiza rynku.
  3. Decyzje konsumenta.
  4. Decyzje producenta.
  5. Formy organizacji rynku.
  6. Rynek czynników produkcji.
  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |