Studia I Stopnia-Administracja Publiczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.prof. Szczepana A. Pieniążka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Administracja Publiczna - W ciągu tygodnia - Skierniewice - Łódzkie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów:

  * kwestionariusz osobowy WSEH,
  * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis, duplikat, odpis poświadczony notarialnie),
  * 4 fotografie ( wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
  * kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  * oryginał i kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek: Administracja
  Specjalność: Administracja Publiczna

  Plan Studiów

  I Semestr

  Podstawy  prawoznawstwa
  Nauka o  administracji
  Ustrój administracji rządowej i samorządowej
  Konstytucyjny system organów państwowych
  Historia administracji
  Organizacja i zarządzanie
  w administracji publicznej

  Filozofia
  Język obcy
  Wychowanie fizyczne


  II Semestr
  Statystyka z demografią
  Makro i mikroekonomia
  Integracja Europejska
  Prawo cywilne z umowami
  w administracji
  Psychologia
  Socjologia i metody badań socjologicznych
  Międzynarodowe współczesne stosunki polityczne
  Technologie informacyjne

  Język obcy
  Wychowanie fizyczne

  III Semestr
  Prawo cywilne z umowami w administracji
  Prawo karne i prawo wykroczeń
  Prawo administracyjne
  Postępowanie administracyjne
  Prawo pracy

  Język obcy

  IV Semestr
  Zastosowanie komputera w administracji
  Postępowanie administracyjne
  Prawo administracyjne
  Finanse publiczne i prawo finansowe
  Prawo gospodarcze
  i handlowe
  Prawo urzędnicze
  Prawo międzynarodowe publiczne
  Ochrona  własności intelektualnej

  Język obcy


  V Semestr
  Publiczne prawo gospodarcze
  Prawo organizacji społecznych
  Postępowanie egzekucyjne
  w administracji
  Techniki negocjacji i mediacji
  w administracji
  Zagadnienia etyczne
  w administracji i gospodarce
  Organizacja ochrony środowiska

  Seminarium dyplomowe
  ( do wyboru)

  VI Semestr
  Instytucje i źródła prawa UE
  (konwersatorium)
  Europejskie prawo gospodarcze
  Zamówienia publiczne
  (konwersatorium)
  Nadzór i kontrola  w gospodarce
  Ochrona konkurencji
  Legislacja w administracyjna

  Wykł. monograficzny
  (do wyboru)
  Wykł. monograficzny
  (do wyboru)
  Seminarium dyplomowe  i przygotowanie pracy dyplomowej (do wyboru)
Inne informacje związane z administracja publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |