Home > Studia I Stopnia > Marketing > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Marketing - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Marketing - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Marketing - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent kierunku „Zarządzanie” specjalizacja „Marketing” zdobywa pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach konkurencji. Akcent położony został na umiejętność planowania i organizacji działań marketingowych przedsiębiorstwa w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Absolwent specjalizacji jest przygotowany do pracy w działach marketingu i sprzedaży dużych i małych przedsiębiorstwach krajowych oraz zagranicznych. Posiada kompetencje skutecznego zarządzania zarówno całymi podmiotami gospodarczymi, jak i marketingiem przedsiębiorstwa. Jest sprawnym i kompetentnym pracownikiem zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i specjalistycznych. Ma odpowiednie kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w firmach konsultingowych, firmach doradztwa personalnego a także do otwierania i prowadzenia własnych podmiotów gospodarczych. Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Obejmują one zarówno działania analityczne oraz planowanie strategiczne, jak i operacyjną koordynację działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  W ramach specjalizacji rozwijane są przede wszystkim umiejętności prowadzące do przyjęcia perspektywy marketingowej w przedsiębiorstwie. Wiąże się to z tworzeniem orientacji na klienta, prowadzeniem badań preferencji klientów, aktywnym wpływaniem na wybory klientów przez promocję oraz planowaniem działań marketingowych w perspektywie strategicznej. W gospodarce rynkowej umiejętność planowania i wdrażania strategii marketingowej jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Kompetencje absolwenta specjalizacji marketing obejmują badania marketingowe, analizy rynku, planowanie marketingowe oraz dobór narzędzi marketingu-mix. W wyniku procesu kształcenia student zapozna się z relacjami pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem. Zajęcia umożliwią zdobycie umiejętności przeprowadzania badań marketingowych, a następnie przez ich odpowiednią analizę oraz przewidywania zachowań konsumenta na rynku. Student będzie potrafił wybrać właściwą strategię działań i opracować plan marketingowy. Program wykładów pozwoli także na zdobycie wiedzy w dziedzinie planowania, organizowania i kontrolowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Program ma rozwijać umiejętności pozwalające na efektywne wykorzystywanie komputerowych narzędzi wspomagania działań marketingowych. Obejmują one zarówno oprogramowanie pozwalające na tworzenie planów marketingowych ( Excel, Word), jak i prezentacji multimedialnych (PowerPoint). Przykładowe przedmioty realizowane na specjalizacji;

      * Zastosowanie rozwiązań internetowych w marketingu
      * Komunikacja marketingowa
      * Aktywizacja sprzedaży
      * Rozwój nowego produktu

Inne informacje związane z Marketing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |