Makroekonomia - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Makroekonomia - Kurs - Online

 • Cele
  1. Poznanie podstawowych pojęć z makroekonomii.
  2. Kształcenie umiejętności wykorzystania pozyskanej wiedzy.
  3. Rozumienie, analizowania, interpretacja zjawisk ekonomicznych i ich
  praktyczne wykorzystanie w działalności zawodowej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Makroekonomia jest działem ekonomii, który zajmuje się badaniem gospodarki narodowej jako całości. Ogólnie można powiedzieć, że makroekonomia zajmuje się badaniem agregatowych zmiennych ekonomicznych (wielkości agregatowe rozumiane są jako wielkości zbiorcze, np. produkcja jako suma różnych rodzajów produkcji rolnej, przemysłowej, rzemieślniczej), dotyczących całej gospodarki, a w szczególności produkcji: produkcji, zatrudnienia, popytu, inwestycji, ogólnego poziomu cen itd. Próbuje także zidentyfikować siły i czynniki, określające kształtowanie się poziomów i zmian tych agregatów.
  Makroekonomia bada również przewidywane skutki wynikające z danej sytuacji gospodarczej, mierzy ogólne efekty gospodarcze, wyjaśniając i analizując ich przyczyny i skutki, a także bada i przeprowadza analizy dotyczące polityki państwa zarówno w sferze gospodarczej, jak i dziedzinach czysto politycznych z uwzględnieniem polityki zagranicznej, obronnej oraz polityki wewnętrznej kraju.

  Makroekonomia stara się odpowiadać na wiele kluczowych pytań:
  1. Jakie czynniki określają dochód narodowy i poziom produkcji?
  2. Co określa ogólny poziom ceni i jaki jest wskaźnik inflacji?
  3. Jakie determinanty określają zatrudnienie w gospodarce i poziom bezrobocia w danym kraju?
  4. Jakie decyzje powinien podjąć rząd, aby przeciwdziałać inflacji, bezrobociu i recesji?
  5. Jak polityka monetarna i fiskalna państwa wpływa na ogólny poziom cen, dochodu, produkcji, zatrudnienia i poziom bezrobocia?
  Zawartość kursu:
  1. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne.
  2. Równowaga dochodu narodowego.
  3. Globalny popyt a budżet państwa.
  4. Pieniądz, banki i polityka pieniężna.
  5. Polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce zamkniętej.
  6. Polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce otwartej.
  Czas trwania: 16 tygodniInne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |