Kurs Kierowników Wycieczek Szkolnych i Obozów Wędrownych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Kierowników Wycieczek Szkolnych i Obozów Wędrownych - W ciągu tygodnia - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Cele
  - nadanie absolwentom kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 29 września 1997 r. i Rozporządzeniem MENiS z dn. 8 listopada 2001 r. dotyczących organizowania krajoznawstwa i turystyki.
  - nadanie absolwentom kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 29 września 1997 r. i Rozporządzeniem MENiS z dn. 8 listopada 2001 r. dotyczących organizowania krajoznawstwa i turystyki.
  - nadanie absolwentom kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 29 września 1997 r. i Rozporządzeniem MENiS z dn. 8 listopada 2001 r. dotyczących organizowania krajoznawstwa i turystyki.
 • Szczegółowe informacje
  Termin: zostanie ustalony po utworzeniu grupy
  Ilość godzin:
  30
  Cele szczegółowe:
  Celem szkolenia jest przygotowanie  kadry wychowawczej  i kierowniczej do prowadzenia różnych form krajoznawstwa i   turystyki  organizo­wanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych a w szczególności:
  1) wycieczki przedmiotowe 
  2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne
  3) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
  4) imprezy turystyki kwalifikowanej obozy wędrowne i rajdy, 
  5) imprezy wyjazdowe, w tym zagraniczne.

  Zakres tematyczny:
  - formy i cele krajoznawstwa i turystyki szkolnej,
  - podstawy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych i obozów wędrownych,
  - obowiązki i zakres odpowiedzialności w świetle Rozporządzeń MENiS,
  - czynności dyrektora, kierownika i opiekuna wycieczki i obozu wędrownego,
  - bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wycieczki szkolnej i obozu wędrownego,
  - zobowiązania firm turystycznych organizujących wycieczki,
  - czynności organizacyjne i niezbędna dokumentacja dotycząca wycieczek szkolnych  i   obozów wędrownych,
  - typowe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia uczniów w czasie wycieczek szkolnych i obozów  wędrownych.

  Warunki uczestnictwa:
  - ukończone 18 lat,
  - ukończona, co najmniej szkoła średnia,
  - złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,
  - opłacenie należności za koszty uczestnictwa w kursie.

  Warunki ukończenia kursu:
  1. Aktywny udział w zajęciach.
  2. Wykazanie się znajomością przedmiotu.
  3. Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

  Absolwent szkolenia otrzymuje:
  - zaświadczenie ukończenia kursu i zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty nabywa kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Inne informacje związane z pilot wycieczek

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |