Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  W dniu 24 września 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku Turystyka i rekreacja. WSSP jako jedyna w naszym regionie oferuje studia w zakresie Turystyki i rekreacji. Studia w tym zakresie są studiami licencjackimi i trwają sześć semestrów. Studia licencjackie mają charakter zawodowy, przygotowują do kontynuacji nauki w ramach uzupełniających studiów magisterskich.Kształcenie odbywa się będzie w ramach studiów dziennych i zaocznych. Student Turystyki i rekreacji ma do wyboru pięć specjalności: * Turystyka i hotelarstwo, * Hotelarstwo i gastronomia, * Obsługa turystyki, * Eko- i agroturystyka, * Turystyka zdrowotna. Hotelarstwo i gastronomia * celem kształcenia jest przekazywanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do realizacji zadań w obszarze hotelarstwa i gastronomii. Po ukończeniu studiów absolwenci powinni posiadać wiedzę z zakresu usług hotelarsko -gastronomicznych, prowadzenia obiektów hotelarskich, restauracji i innych zakładów gastronomicznych, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem hotelarsko-gastronomicznym oraz technologii produkcji potraw, żywienia człowieka i towaroznawstwa żywności. * zdobyta wiedza będzie przydatna między innymi do pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych na różnych stanowiskach w tym krajowych i międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w administracji państwowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji, organizacjach społecznych oraz pozostałych podmiotach związanych z rynkiem hotelarsko - gastronomicznym. Obsługa turystyki * celem kształcenia jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu współczesnych technik obsługi ruchu turystycznego przy wykorzystaniu technologii informatycznych i nabycie przez absolwenta umiejętności praktycznych z zakresu projektowania i tworzenia imprez turystycznych, bezpośredniej pracy z grupami turystycznymi, zarządzania i organizacji oraz pracy w obiektach i przedsiębiorstwach turystycznych na różnych stanowiskach. * zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą na wykonywanie pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, a także w administracji i organizacjach społecznych na stanowiskach kierowniczych i wychowawczych związanych z turystyką i rekreacją. Eko- i agroturystyka * celem specjalności jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do realizacji twórczych zadań w zakresie eko- i agroturystyki. Po ukończeniu studiów absolwenci powinni posiadać wiedzę konieczną do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, podejmowania zadań dotyczących opracowywania i realizacji przedsięwzięć w zakresie eko- i agroturystyki, pozyskiwania środków z funduszy unijnych a także umiejętności obejmujące organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych. Nabędą także wiedzę dotyczącą ochrony przyrody pod kątem eliminacji negatywnych skutków użytkowania turystycznego i rekreacyjnego terenów oraz sporządzania diagnoz i prognoz dotyczących rozwoju ruchu turystycznego i działalności rekreacyjnej szczególnie na obszarach chronionych. * zdobyta wiedza będzie przydatna między innymi do pracy w charakterze właściciela gospodarstwa agroturystycznego, pracownika w administracji państwowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój agroturystyki i rekreacji, organizacjach społecznych oraz w pozostałych podmiotach rynku turystycznego. Turystyka zdrowotna * celem kształcenia jest przekazanie wiedzy ekonomicznej, organizacyjnej i prawnej umożliwiającej promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa. Studenci tej specjalności zdobywają również dogłębną wiedzę w zakresie całokształtu zagadnień związanych z organizowanie, zarządzaniem i funkcjonowanie ośrodków odnowy biologicznej, standardów jakości i bezpieczeństwa obsługi klienta w tego rodzaju obiektach. * ukończenie specjalności pozwoli na zatrudnienie w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, domach kultury, organizacjach turystyczno-rekreacyjnych, biurach podróży a także jako instruktorzy w klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej i rekreacyjnej. Absolwenci Turystyki i rekreacji otrzymują wykształcenie przygotowujące ich do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z planowaniem, rozwojem i nadzorem turystyki, rekreacji i wypoczynku. Będą również przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
   PROGRAM STUDIÓW

  kierunek: Turystyka i rekreacja   
  specjalność: Turystyka i hotelarstwo    
  1     Psychologia                          
  2     Socjologia turystyki                         
  3     Historia kultury i sztuki                        
  4     Podstawy filozofii                         
  5     Rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne                       
  6     Język angielski                       
  7     Język obcy (do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)                        
  8     Ekonomia                        
  9     Organizacja i zarządzanie                       
  10     Działalność przedsiębiorstwa turystyczno - hotelarskiego                        
  11     Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych                        
  12     Podstawy statystyki                        
  13     Podstawy informatyki                       
  14     Ekologia                        
  15     Fizjologia człowieka                          
  16     Podstawy rachunkowości                         
  17     Zarządzanie finansami                          
  18     Ekonomika turystyki i rekreacji                         
  19     Prawo w turystyce i rekreacji           
  20     Geografia regionalna                       
  21     Geografia turystyczna                          
  22     Teoria i metodyka rekreacji                          
  23     Obozy i turystyka kwalifikowana                          
  24     Krajoznawstwo                       
  25     Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne                       
  26     Walory, produkt i zagospodarowanie turystyczne regionu lubelskiego                         
  27     Biometeorologia i klimatologia regionalna                        
  28     Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego                       
  29     Podstawy turystyki                        
  30     Podstawy hotelarstwa i gastronomii                         
  31     Organizacja pracy biurowej                      
  32     Zajęcia fakultatywne                        
  33     Wprowadzenie do praktyk                           Specjalizacja:    
  Obsługa ruchu turystycznego   
  34     Organizacja biur podróży                      
  35     Tworzenie produktu turystycznego                         
  36     Obsługa klienta                     
  37     Marketing turystyki                        
  38     Systemy informatyczne w turystyce                        
  39     Współczesny rynek turystyczny                        
  40     Meteorologia i klimatologia w turystyce i rekreacji                        
  41     Prognozowanie w turystyce                       
  42     Współpraca międzynarodowa w dziedzinie turystyki                        
  43     Seminarium dyplomowe                        
  44     Pracownia specjalizacyjna                         specjalizacja:   
  Hotelarstwo i gastronomia
     
  34     Ekonomika i organizacja w hotelarstwie i gastronomii                       
  35     Organizacja i technika pracy w hotelarstwie i gastronomii                         
  36     Obsługa gości w hotelarstwie i gastronomii                       
  37     Marketing w hotelarstwie                        
  38     Systemy informatyczne w hotelarstwie                        
  39     Rynek i produkt hotelarski, ocena zyskowności                       
  40     Technologia gastronomiczna i zasady żywienia                        
  41     Towaroznawstwo i przechowywanie żywności                       
  42     Seminarium dyplomowe                        
  43     Pracownia specjalizacyjna

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |