Home > Studia I Stopnia > Organizacja Turystyki > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Ekonomika i Organizacja Turystyki i Hotelarstwa - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Ekonomika i Organizacja Turystyki i Hotelarstwa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ekonomika i Organizacja Turystyki i Hotelarstwa - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji prowadzi od roku akademickiego 2007/2008 specjalność: “Ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa” utworzoną w ramach kierunku Ekonomia . Specjalność na poziomie studiów licencjackich będzie prowadzona wspólnie z Berufsakademie Nordhessen w Heidelbergu, a studenci kończąc studia otrzymają dyplomy obu Uczelni (niemiecki i polski).
 • Praktyki
  Jeden semestr nauki (III lub IV) studenci będą odbywać w Heidelbergu. W okresie 5-miesięcznego pobytu studenci będą studiować i równolegle odbywać praktyki zawodowe 20/20 godzin tygodniowo. Praktyki będą organizowane w firmach wskazanych przez Uczelnię w Berlinie lub Heidelbergu w Niemczech oraz we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej # Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistegoWarunkiem przyjęcia na specjalność “Ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa” jest wykazanie się znajomością języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym. Zwolnienie z egzaminu na podstawie znajomości języka angielskiego potwierdzonej certyfikatem na poziomie B2.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ekonomika i Organizacja Turystyki i Hotelarstwa

  Absolwenci kierunku EKONOMIA - specjalność „Ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa” będą przygotowani do pracy w szeroko rozumianym sektorze turystycznym obejmującym nie tylko firmy turystyczne i hotele ale również punkty informacji turystycznej. Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi część zajęć poprowadzą wizytujący wykładowcy z Niemiec. Studenci specjalności mają możliwość rozwoju swych umiejętności językowych na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego przygotowujących do pracy w międzynarodowym środowisku współczesnej Europy i świata.

  Przedmioty
  Podstawy turystyki    
  Geografia turystyczna    
  Podstawy marketingu    
  Ekonomika i organizacja hotelarstwa   
  Ekonomika i organizacja turystyki wyjazdowej    
  Ekonomika i organizacja turystyki przyjazdowej    
  Turyst. tematyczna (agro, zdrowotna, szkolna)    
  Turystyka biznesowa    
  Międzynarodowe rynki turystyczne   
  Marketing usług turystycznych   
  Badania rynku usług turystycznych    
  Budżetowanie i kontroling w turystyce   
  Zast. informatyki w turystyce i hotelarstwie    
  Prawo w turystyce i hotelarstwie    
  Zarządzanie projektami turystycznymi    

     

Inne informacje związane z Organizacja Turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |