Home > Podyplomowe > Pilot Wycieczek > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Geoturystyka - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Geoturystyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Geoturystyka - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Geoturystyka jest działem turystyki bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych. Może być działem turystyki kwalifikowanej, jeśli poznawanie obiektu geologicznego wymaga specjalnych umiejętności. Geoturystyka ma ścisły związek z ochroną przyrody.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych turystyką, przyrodą i jej ochroną a w szczególności dla:
  - przewodników i pilotów wycieczek turystycznych po Polsce i Europie;
  - nauczycieli z liceów i gimnazjów.
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program studiów  (łącznie 210 godzin)

  W = wykłady,  C = ćwiczenia


    Zajęcia prowadzone przez jednostki Wydziału Geologii UW (165 godzin)

  1. Poznawanie skał i minerałów (16 godzin), prowadzący: dr Sławomir Ilnicki, dr Rafał Siuda
  a) warunki powstawania minerałów (W)
  b) cechy fizyczne minerałów i ich rozpoznawanie (W+C)
  c) rozpoznawanie typów skał (W+C)

  2. Wystapienia minerałów w Polsce i Europie (4 godziny), prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Kozłowski

  3. Kamień w architekturze i sztuce (14 godzin), prowadząca: dr hab. Ewa Słaby, prof. UW
  a) kamień w architekturze i sztuce Polski, Europy i świata (W)
  b) kamień w architekturze Warszawy (C – całodzienna wycieczka)

  4. Górnictwo na ziemiach Polski (10 godzin) prowadzący: dr Katarzyna Delura, dr Krzysztof Nejbert
  a) podstawy geologii złóż (W)
  b) historia górnictwa na ziemiach Polski (W)
  c) najciekawsze złoża w Polsce (W)

  5. Geologia a formy krajobrazu (36 godzin), prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski, dr hab. Ewa Słaby, prof. UW, dr hab. I. Walaszczyk, prof. UW, dr hab. S. Skompski, prof. UW
  a) procesy geologiczne i rzeźbotwórcze (W)
  b) zarys historii Ziemi (W)
  c) zarys geologii Polski i Europy (W)

  6. Skamieniałości (10 godzin), prowadzący: mgr Piotr Szrek
  a) najciekawsze skamieniałości z dziejów Ziemi (W+wycieczki do muzeów warszawskich)
  b) rozpoznawanie skamieniałości (C, kolekcja Zakładu Paleontologii)

  7. Interesujące stanowiska geologiczne w Polsce, prowadzący: dr Marcin Barski, dr Magdalena Sidorczuk
  a) wykład (10 godzin)
  b) wyjazd terenowy w oparciu o bazę w Bocheńcu w Górach Świętokrzyskich (20 godzin)

  8. Interesujące stanowiska geologiczne w Europie i na świecie (W, 15 godzin), prowadzący: dr Piotr Łuczyński, dr hab. Stanisław Skompski, prof. UW

  9. Woda i jej działanie (10 godzin), prowadzący: dr Grzegorz Barczyk
  a) zjawiska krasowe (W)
  b) wody mineralne i termalne (W)
  c) źródła i sieć rzeczna (W)

  10. Wpływ człowieka na środowisko i ochrona przyrody nieożywionej (20 godzin), prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Drągowski, dr hab. Paweł Dobak, prof. UW, dr Ewa Pilichowska-Kazimierska, dr Beata Łuczak-Wilamowska
  a) przekształcenia antropogeniczne (W, możliwa prezentacja podczas wycieczki)
  b) wpływ czynników zewnętrznych na budowle zabytkowe (W)
  c) obszary prawnie chronione w Polsce i na świecie (W)

  Zajęcia prowadzone przez Wydział Zarządzania  (wykłady, 45 godzin)

  11. Podstawy turystyki (6 godzin)
  Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak

  12. Marketing usług turystycznych (9 godzin)
  Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

  13. Finanse i podstawy rachunkowości w przedsiębiorstwie turystycznym (12 godzin)
  Prof. dr hab. Wiesław Szczęsny, dr Andrzej Rutkowski

  14. Systemy informatyczne w turystyce (3 godziny)
  Prof. dr hab. Witold Chmielarz

  15. Prawo i ubezpieczenia w turystyce (9 godzin)
  Prof. dr hab. Alina Majchrzycka-Guzowska

  16. Ochrona konsumenta na rynku usług turystycznych (6 godzin)
  Dr Robert Pietrusiński

Inne informacje związane z Pilot Wycieczek

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |