Home > Kursy i Szkolenia > Audyt Zasobów Ludzkich > Korespondencyjnie > Kurs - Specjalista ds. kadr i płac - Korespondencyjnie

Kurs - Specjalista ds. kadr i płac - Korespondencyjnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ESKK

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Specjalista ds. kadr i płac - Online

 • Cele
  Kurs dostarcza kompleksowej wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu kadrowca. Zawiera omówienie prawa pracy, wskazuje, w jaki sposób korzystać ze źródeł prawa i jak interpretować przepisy. Prezentuje zasady prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, ewidencjonowania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i zasiłków oraz ustalania i udzielania urlopów. Materiały zawierają także wyczerpujące wiadomości na temat odpowiedzialności materialnej pracowników, przepisów bhp, regulaminu pracy i działalności związków zawodowych.
 • Szczegółowe informacje
  Zalety Kursu
  • interpretacja obowiązujących przepisów wraz z przystępnym komentarzem
  • obszerne omówienia autentycznych przykładów
  • przykładowe orzeczenia sądów
  • wzory pism
  • efektywny system powtórek
  • opieka doświadczonego nauczyciela
  • możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
  Długość Kursu i Cena
  • długość kursu: 20 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
  • średni czas nauki: 15-30 minut dziennie
  • opłata za kurs (materiały lekcyjne i opieka nauczyciela)
  Program kursu

      * Pakiet 1

        Lekcja 1: Wprowadzenie. Kadry i płace w firmie – ich rola i znaczenie.
        Lekcja 2: Warsztat pracy specjalisty ds. kadr i płac. Prawo pracy i jego podstawowe
                        zasady.

      * Pakiet 2

        Lekcja 3: Pojęcie pracodawcy. Obowiązki pracodawcy.
        Lekcja 4: Nawiązywanie umów o pracę. Rodzaje umów o pracę. Przyjęcie pracownika do
                         pracy.

      * Pakiet 3

        Lekcja 5: Obowiązki pracownika. Zakaz konkurencji i nieuczciwa konkurencja.
        Lekcja 6: Rozwiązywanie umów o pracę.

      * Pakiet 4

        Lekcja 7: Pracodawca a związki zawodowe. Szczególna ochrona stosunku pracy.
        Lekcja 8: Odpowiedzialność materialna pracowników.

      * Pakiet 5

        Lekcja 9: Czas pracy i gospodarowanie nim przez pracodawcę.
        Lekcja 10: Zasady ustalania i udzielania urlopów pracowniczych.

      * Pakiet 6

        Lekcja 11: Kobieta w pracy.
        Lekcja 12: Zatrudnianie pracowników młodocianych i osób niepełnosprawnych.

      * Pakiet 7

        Lekcja 13: Specjalista ds. kadr i płac a sprawy bhp.
        Lekcja 14: Konstytucja pracodawcy. Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne
                           wewnętrzne akty prawne w firmie.

      * Pakiet 8

        Lekcja 15: Wynagradzanie pracowników – podstawowe zasady i obowiązki pracodawcy.
        Lekcja 16: Lista płac, czyli z czego składa się wynagrodzenie pracowników.

      * Pakiet 9

        Lekcja 17: Wyliczanie wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym przez cały miesiąc.
        Lekcja 18: Wyliczanie wynagrodzenia pracownikom, którzy nie przepracowali pełnego
                           miesiąca.

      * Pakiet 10

        Lekcja 19: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – wyliczanie i dokumentacja.
        Lekcja 20: Podatek dochodowy od osób fizycznych – jaki i kiedy.

      * Pakiet 11

        Lekcja 21: Sądy i inspektorzy. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom
                           pracownika.
        Lekcja 22: Przydatne wzory dokumentacji w pracy specjalisty ds. kadr i płac.

      * Pakiet 12

        Lekcja 23: Sztuka zarządzania personelem – elementy systemu.
        Lekcja 24: Oceny pracownicze jako przykład podsystemu zarządzania kadrami.

      * Pakiet 13

        Lekcja 25: Zasiłki finansowane z budżetu państwa oraz pozostałe świadczenia pieniężne.
        Lekcja 26: Zwolnienia pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

      * Pakiet 14

        Lekcja 27: Polski system emerytalny.
        Lekcja 28: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

      * Pakiet 15

        Lekcja 29: Prawo pracy a inne prawa.
        Lekcja 30: Pracownik w sytuacjach nietypowych.

      * Pakiet 16

        Lekcja 31: Specyficzne formy zatrudnienia. Zatrudniony, ale nie pracownik.
        Lekcja 32: Rozwiązywanie umów o pracę – analiza przypadków i orzecznictwa .

      * Pakiet 17

        Lekcja 33: Ochrona przed wypowiedzeniem w szczegółach.
        Lekcja 34: Odpowiedzialność materialna pracowników – analiza przypadków i
                           orzecznictwa.

      * Pakiet 18

        Lekcja 35: Problemy z czasem pracy.
        Lekcja 36: Potyczki z urlopami.

      * Pakiet 19

        Lekcja 37: Wypadki przy pracy – orzecznictwo i dokumentacja.
        Lekcja 38: Gdy pracownik chce się kształcić.

      * Pakiet 20

        Lekcja 39: Problemy ze związkowcami.
        Lekcja 40: Nie dajmy się zaskoczyć „w kadrach” – sytuacje nietypowe i propozycje ich
                           rozwiązań


Inne informacje związane z Audyt Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |