Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem IIST Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Menedżerowie dążą do budowania zespołów, które są skuteczne, kompetentne i nastawione na realizację celów danej organizacji. Dlatego każda świadomie zarządzająca osoba powinna być w stanie zmotywować swój zespół, aby stworzyć produktywne środowisko pracy. Dzięki połączeniu dobrych praktyk motywacyjnych z przemyślanym delegowaniem zadań, wyznaczaniem celów i skutecznym systemem nagradzania, można zbudować efektywnie działającą grupę pracowników realizującą najbardziej wymagające projekty.
  Im umiejętniej jesteśmy w stanie połączyć powyższe czynniki, tym wyższy będzie poziom motywacji danego zespołu. Pracownik kompetentny i odpowiednio zmotywowany jest największą wartością organizacji.
   
  Realizowane przez naszych ekspertów projekty szkoleniowe w zakresie motywowania przeznaczone są dla menedżerów i specjalistów kierujących zespołami oraz dla wszystkich osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępować z ludźmi - skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, a także rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień i podejmowaniem decyzji.
   
  Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku.
   
  Szkolenia otwarte w zakresie motywowania to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
   
  Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
   
  Zamknięta formuła szkolenia w zakresie motywacji jest coraz bardziej popularna z kilku powodów:
  -Można określić strukturę i cele szkolenia dopasowane do specyfiki Państwa Instytucji, tak aby na przykład program obejmował określone narzędzia i metody sprawdzające się w Państwa branży czy środowisku.
  -Uczenie się może być bardziej efektywnie skoncentrowane dzięki dostosowaniu tempa i zakresu do możliwości uczestników.
  -Poufność - pracownicy mogą otwarcie dyskutować ze świadomością, że konkurenci nie są obecni.
  -Większa elastyczność terminów.
  -Oszczędność czasu i środków finansowych.

  Cele przykładowego projektu
  -zdobycie wiedzy z zakresu metod skutecznej motywacji,
  -doskonalenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały,
  -poznanie sposobów efektywnej komunikacji ze współpracownikami,
  -nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania uprawnień,
  -poznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników,
  -analiza podstawowych błędów motywowania
   
  Przykładowy program szkolenia
  1.Wprowadzenie.
  2.Autoprezentacja uczestników szkolenia.
  3.Czym jest motywacja?
  4.Rodzaje motywacji.
  5.Psychologiczne koncepcje motywacji.
  6.Narzędzia motywowania.
  7.Sposoby nagradzania pracowników.
  8.Czynniki kształtujące motywację do pracy.
  9.Zasady skutecznego motywowania pracowników.
  10.Zasady budowania skutecznego systemu motywacyjnego.
  11.Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami.
  12.Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami.
  13.Błędy motywowania
  14.Podsumowanie warsztatów.

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |