Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Płock - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia prowadzone w systemie dziennym i zaocznym. Studia zaoczne finansów i rachunkowości prowadzone są przez ten sam zespół dydaktyczny i w oparciu o ten sam plan co studia dzienne. Jakość absolwentów zaocznych i dziennych jest więc w pełni porównywalna.
 • Szczegółowe informacje
  Absolwent tej specjalności będzie profesjonalnie przygotowany do podjęcia i ukończenia uzupełniających studiów magisterskich. Zdobyta wiedza będzie pozwalała absolwentowi na podjęcie studiów podyplomowych i uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych.

  Uzyskane kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie absolwenta w różnych podmiotach gospodarczych, tj. bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, biurach rachunkowo - podatkowych oraz urzędach skarbowej administracji państwowej. Absolwent uzyska także kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną, stanowiącą podstawę nie tylko do zrozumienia prawidłowości gospodarki rynkowej, lecz przede wszystkim do praktycznego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji.

  Plan studiów w/w specjalności został opracowany przy wykorzystaniu dorobku dydaktycznego europejskich i amerykańskich wyższych szkół ekonomicznych, a także najbardziej prestiżowej polskiej szkoły wyższej - Szkoły Głównej Handlowej, z której pochodzą profesorowie - wykładowcy w Instytucie Nauk Ekonomicznych.

  Jest on systematycznie doskonalony, co ma umożliwić naszym absolwentom zdobycie najbardziej nowoczesnej wiedzy ekonomicznej i prawniczej. Składa się na nią przede wszystkim wiedza o istocie gospodarki rynkowej a ponadto umiejętność zarządzania podmiotem gospodarczym lub instytucją oraz zdolność do rozwiązywania zagadnień prawnych.

  Absolwent zostaje przygotowany do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich we wszystkich polskich uczelniach ekonomicznych.

  Miejscami zatrudnienia po uzyskaniu licencjatu mogą być: firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, banki, biura rachunkowo-podatkowe, urzędy skarbowe. Absolwent uzyska także kwalifikacje do prowadzenia własnej mikrofirmy.

  Przedmioty, które realizowane są w toku studiów:
  Przedmioty kształcenia ogólnego:

  • Wychowanie fizyczne
  • Język obcy
  • Przedmioty ogólno społeczne do wyboru
  • Geografia ekonomiczna
  • Socjologia z elementami psychologii
  Przedmioty podstawowe:
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Matematyka
  • Statystyka
  • Ekonometria
  • Informatyka
  • Podstawy zarządzania
  • Prawo
  • Finanse i bankowość
  • Rachunkowość
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Przedmioty kierunkowe:
  • Polityka społeczna
  • Polityka gospodarcza
  • Metody wyceny projektów gospodarczych
  • Finanse publiczne
  • Prawo cywilne
  • Historia myśli ekonomicznej
  • Ekonomia matematyczna
  • Prognozowanie i symulacje
  • Proseminarium
  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe:
  • Język obcy w finansach i bankowości
  • Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości
  • Zarządzanie strategiczne w firmie
  • Prawo finansowe i bankowe
  • Prawo skarbowe
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Rachunek kosztów i sprawozdawczość finansowa
  • Rachunkowość zarządcza
  • Rynek pieniężno kredytowy
  • Rachunkowość grupy kapitałowej
  • Badania operacyjne
  • Etyka w biznesie
  • Organizacja pracy biurowej
  • Seminarium dyplomowe
  • Zajęcia fakultatywne

Inne informacje związane z rachunkowość finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |