Información

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest czwartą w kolejności powstawania uczelnią wyższą w Płocku. Jest też pierwszą, w historii tego miasta, samodzielną uczelnią państwową. Powstała na bazie dwu kolegiów nauczycielskich: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego, które funkcjonowały w Płocku w latach 1990-2000.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku została uruchomiona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 roku (Dz. U. Nr 55, poz. 557). Na stanowisko Rektora Minister Edukacji Narodowej Mirosław Handke mianował prof. dr hab. Kazimierza Włodarczyka. Pierwsze posiedzenie Senatu Uczelni odbyło się 5 października 1999 r., na którym dokonano wyboru Kanclerza , którym został mgr Roman Siemiątkowski. 25 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Uczelni, na którym wybrano mgr Henryka Janczewskiego ówczesnego Dyrektora Generalnego PERN "PrzyjaĽń" w Płocku na Przewodniczącego Konwentu PWSZ w Płocku.
Dnia 7 paĽdziernika 1999 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego 1999/2000 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Oferta Kształcenia:
Studia licencjackie:    
Instytut Matematyki:
1.   Grafika Komputerowa i Projektowanie Gier       
2.   Matematyka Bankowa i Ubezpieczeniowa           
3.   Matematyka w Ekonomii          
4.   Matematyka z Informatyką            
5.   Programowanie i Bazy Danych       
6.   Sieci Komputerowe i Sieciowe Systemy Operacyjne 
        
Instytut Nauk Ekonomicznych
:     
1.   Ekonomia integracji rolnej i regionalnej w Unii Europejskiej              
2.   Ekonomika i organizacja turystyki         
3.   Ekonomika rolnictwa - nowa specjalność uruchamiana w roku akad. 2010/2011           
4.   Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw             
5.   Finanse publiczne i administracja            
6.   Handel zagraniczny        
7.   Zarządzanie i marketing w agrobiznesie 
 
Instytut Nauk o Zdrowiu
:       
1.   Pielęgniarstwo
      
Instytut Neofilologii
:       
1.   Filologia angielska             
2.   Filologia angielska z technologią informacyjną      
3.   Filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską             
4.   Filologia germańska
5.   Filologia germańska z technologią informacyjną         
6.   Filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską            
7.   Filologia romańska             
8.   Filologia rosyjska            
9.   Filologia rosyjska z językiem angielskim/niemieckim            
10.   Filologia rosyjska z technologią informacyjną
11.   Filologia rosyjska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską 
      
Instytut Pedagogiki
:        
1.   Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim / niemieckim             
2.   Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną          
3.   Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym              
4.   Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z muzyką / plastyką       
5.   Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią            
6.   Pedagogika osób starszych         
7.   Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
             
Studia podyplomowe:
     
Instytut Matematyki
:    
1.   Podyplomowe studium matematyki          
Instytut Nauk Ekonomicznych
:       
1.   Ekonomia integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich    
2.   Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE              
3.   Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie          
4.   Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji 

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |