Edukacja Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim / Niemieckim - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Edukacja Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim / Niemieckim - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Płock - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia prowadzone w systemie dziennym i zaocznym.
 • Szczegółowe informacje
  Absolwenci w/w specjalności będą przygotowani do kompleksowej realizacji edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych zadań współczesnej szkoły. Kształcenie w ramach w/w specjalności ukierunkowane jest na uzyskanie przez absolwentów wiedzy i umiejętności zarówno specjalistycznych jak i pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela klas I -III. Ta dwukierunkowość kształcenia podyktowana jest przede wszystkim ogromnym zapotrzebowaniem na nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych już od klasy pierwszej a ponadto jest to próba wyjścia naprzeciw nowej filozofii kształcenia nauczycieli w Polsce w zakresie dwóch specjalności. Absolwenta w/w specjalności będzie cechowała rozległa wiedza teoretyczna i praktyczna oraz cechy osobowości niezbędne w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.. Materiał programowy realizowany jest w blokach przedmiotowych takich jak: przedmioty ogólno-humanistyczne, podstawy nauk psychopedagogicznych, przedmioty specjalistyczne, zajęcia uzupełniajšce. Organizowanie praktyk pedagogicznych pozwala na zdobywanie i sprawdzanie wiadomości i umiejętności, a także odnalezienie siebie w szkolnej rzeczywistości. Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako nauczyciel nauczania początkowego z dodatkową umiejętnością uczenia uczniów klas I-III języka angielskiego lub języka niemieckiego.

  Wykaz przedmiotów, które realizowane sš w czasie studiów:
  Grupa treści podstawowych:

  1. Filozofia
  2. Psychologia
  3. Socjologia
  4. Pojęcia i systemy pedagogiczne

  Grupa treści kierunkowych:
  1. Historia myśli pedagogicznej
  2. Teoretyczne podstawy wychowania
  3. Teoretyczne podstawy kształcenia
  4. Pedagogika społeczna

  Grupa treści uzupełniających:
  1. Wychowanie fizyczne
  2. Technologie informacyjne
  3. Emisja głosu
  4. Język obcy
  5. Biomedyczne podstawy rozwoju
  6. Pedagogika pracy
  7. Podstawy prawa i organizacji oświaty
  8. Wykład monograficzny

  Przedmioty specjalnościowe
  1. Pedagogika przedszkolna
  2. Pedagogika przedszkolna
  3. Pedagogika specjalna
  4. Edukacja literacka językowa z metodyka
  5. Edukacja matematyczna z metodyką
  6. Edukacja środowiskowa z metodyką
  7. Edukacja muzyczna z metodyką
  8. Edukacja plastyczna z metodyką
  9. Edukacja techniczna z metodyką
  10. Edukacja motoryczno - zdrowotna z metodyką
  11. Seminarium dyplomowe

  Przedmioty specjalizacyjne (j. angielski/ j. niemiecki)
  1. Praktyczna nauka języka
  2. Sprawności zintegrowane
  3. Fonetyka/ intonacja
  4. Gramatyka praktyczna
  5. Konwersacje z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych/ niemieckojęzycznych
  6. Metodyka nauczania języka
  7. Gramatyka opisowa
  Praktyka pedagogiczna

Inne informacje związane z edukacja wczesnoszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |