Terapia Dzieci z Niepowodzeniem w Uczeniu się Matematyki - Studia Podyplomowe - Warszawa - Mazowieckie - I6216

Home>Podyplomowe>Edukacja Wczesnoszkolna>Zaoczne>Warszawa>Terapia Dzieci z Niepowodzeniem w Uczeniu się Matematyki - Studia Podyplomowe - Warszawa - Mazowieckie
 
Terapia Dzieci z Niepowodzeniem w Uczeniu się Matematyki - Studia Podyplomowe - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Terapia Dzieci z Niepowodzeniem w Uczeniu się Matematyki - Studia Podyplomowe - Warszawa - Mazowieckie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Terapia Dzieci z Niepowodzeniem w Uczeniu się Matematyki - Studia Podyplomowe - Warszawa - Mazowieckie Szczegóły
Praktyki:
Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje zawodowe w zakresie:
- prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci o wolniejszym rozwoju psychomotorycznym oraz dla dzieci, które doznają specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w klasach początkowych;
- wspomagania rozwoju umysłowego sześciolatków wraz z ich edukacją matematyczną;
- edukacji matematycznej uczniów klas I – III szkoły podstawowej wraz ze wspomaganiem ich rozwoju umysłowego i rozwijaniem uzdolnień matematycznych.
Szczegółowe informacje:
Studia trwają 3 semestry. Oferujemy 450 godzin, w tym 350 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 100 godzin praktyki pedagogicznej.

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków student poznaje:
·      wybrane problemy z wychowania i edukacji dzieci przedszkolnych i małych uczniów,
·      wybrane problemy z psychologii rozwoju i edukacji dzieci,
·      podstawowe prawidła kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności matematycznych w edukacji dzieci na poziomie przedszkola, klasy zerowej i w pierwszych latach nauczania szkolnego,
·      szczegółową wiedzę i umiejętności dotyczące wspomagania rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dla sześciolatków,
·      reguły organizowania przyjaznej dla dzieci edukacji matematycznej
·      metodykę nauczania matematyki w klasach I - III szkoły podstawowej,
·      metodykę wspomagania rozwoju oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – poziom wychowania przedszkolnego i klas początkowych,
·      diagnozę na użytek działań naprawczych,
·      sposoby konstruowanie programów terapeutycznych stosownie do potrzeb i możliwości edukacyjnych dziecka.

W ostatnim, trzecim, semestrze realizowane są seminaria dyplomowe. Każdy studiujący jest zobowiązany napisać rozprawę dyplomową, która jest warunkiem otrzymania dyplomu, oczywiście oprócz uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczenia praktyk pedagogicznych.

Praktyki:
v   Hospitacje: 50 h
v   Samodzielne praktyki: 50 h zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (studenci sami organizują sobie te praktyki, Uczelnia nie pokrywa ich kosztów)
Inne informacje związane z Podyplomowe i Edukacja Wczesnoszkolna: