Terapia Dzieci z Niepowodzeniem w Uczeniu się Matematyki - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Terapia Dzieci z Niepowodzeniem w Uczeniu się Matematyki - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje zawodowe w zakresie:
  - prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci o wolniejszym rozwoju psychomotorycznym oraz dla dzieci, które doznają specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w klasach początkowych;
  - wspomagania rozwoju umysłowego sześciolatków wraz z ich edukacją matematyczną;
  - edukacji matematycznej uczniów klas I – III szkoły podstawowej wraz ze wspomaganiem ich rozwoju umysłowego i rozwijaniem uzdolnień matematycznych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia trwają 3 semestry. Oferujemy 450 godzin, w tym 350 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 100 godzin praktyki pedagogicznej.

  Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków student poznaje:
  ·      wybrane problemy z wychowania i edukacji dzieci przedszkolnych i małych uczniów,
  ·      wybrane problemy z psychologii rozwoju i edukacji dzieci,
  ·      podstawowe prawidła kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności matematycznych w edukacji dzieci na poziomie przedszkola, klasy zerowej i w pierwszych latach nauczania szkolnego,
  ·      szczegółową wiedzę i umiejętności dotyczące wspomagania rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dla sześciolatków,
  ·      reguły organizowania przyjaznej dla dzieci edukacji matematycznej
  ·      metodykę nauczania matematyki w klasach I - III szkoły podstawowej,
  ·      metodykę wspomagania rozwoju oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – poziom wychowania przedszkolnego i klas początkowych,
  ·      diagnozę na użytek działań naprawczych,
  ·      sposoby konstruowanie programów terapeutycznych stosownie do potrzeb i możliwości edukacyjnych dziecka.

  W ostatnim, trzecim, semestrze realizowane są seminaria dyplomowe. Każdy studiujący jest zobowiązany napisać rozprawę dyplomową, która jest warunkiem otrzymania dyplomu, oczywiście oprócz uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczenia praktyk pedagogicznych.

  Praktyki:
  v   Hospitacje: 50 h
  v   Samodzielne praktyki: 50 h zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (studenci sami organizują sobie te praktyki, Uczelnia nie pokrywa ich kosztów)

Inne informacje związane z edukacja wczesnoszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |