Klasyczne i Alternatywne Formy Wychowania Przedszkolnego - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Klasyczne i Alternatywne Formy Wychowania Przedszkolnego - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Uprawnienia: podyplomowe studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje
  do wykonywania zawodu nauczyciel dzieci przedszkolnych (klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego) osobom, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz.U. nr 50, poz. 400)

  Charakterystyka studiów:
  Studia trwają 3 semestry. Oferujemy 450 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 50 godzin praktyki pedagogicznej. Słuchacz zobowiązany jest zrealizować także 100 godzin samodzielnej praktyki pedagogicznej (w wybranej przez siebie placówce wychowania przedszkolnego).

  Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków słuchacz poznaje:
  ·  rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym
  ·  zagadnienia z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej
  ·  podstawy intensywnego wspierania i wspomagania dzieci w rozwoju
  ·  sposoby wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych
  ·  sposoby wspomagania rozwoju mowy i kształtowania kultury językowej
  ·  sposoby korzystania z literatury dla dzieci
  ·  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
  ·  rolę przyrody w wychowaniu dzieci
  ·  metody wychowania dzieci w przedszkolu
  ·  zagadnienia z zakresu edukacji matematycznej dzieci
  ·  zagadnienia z zakresu wychowania zdrowotnego w przedszkolu
  ·  s posoby ksztłtowania sprawności ruchowej dzieci
  ·  zagadnienia z zakresu wychowania rodzinnego
  ·  podstawowe zagadnienia z zakresu wczesnej interwencji
  ·  sposoby oceny rowoju psychoruchowego dziecka - diagnozę gotowości dziecka do
  podjęcia nauki w szkole
  ·  sposoby wspierania dzieci w rozwoju percepcyjno – motorycznym
  ·  edukację przez ruch i muzykę
  ·  zagadnienia z zakresu wychowania przez sztukę oraz wychowania technicznego w przedszkolu
  · alternatywne formy wychowania przedszkolnego
  · wychowanie dzieci w przedszkolach integracyjnych
  ·  programy i pakiety edukacyjne
  ·  pracę nauczyciela w małych przedszkolach

  Słuchacze uczestniczą również w warsztatach umiejętności osobistych oraz umiejętności wychowawczych.
  W ostatnim, trzecim, semestrze realizowane są seminaria dyplomowe. Każdy studiujący jest zobowiązany napisać rozprawę dyplomową, która jest warunkiem otrzymania świadectwa, oczywiście oprócz uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczenia praktyk pedagogicznych.

Inne informacje związane z edukacja wczesnoszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |