Ekonomia Integracji Rolnej i Regionalnej w Unii Europejskiej - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia Integracji Rolnej i Regionalnej w Unii Europejskiej - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Płock - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Specjalność ta przygotowuje urzędników i doradców ekonomicznych szczebla regionalnego i lokalnego. Absolwenci posiądą szczegółową wiedzę o polityce UE, funduszach strukturalnych, inicjatywach wspólnotowych, systemie instytucjonalnym oraz o zasadach zarządzania projektami. Wiedza ta daje także szanse zakładania prywatnych firm konsultingowych i doradczych, które są obowiązkowym partnerem w realizacji programów i projektów. Staną się w związku z powyższym atrakcyjnymi partnerami na lokalnym i regionalnym rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców lub potrzebami regionu.

  Zdobyta wiedza daje także szanse zakładania prywatnych firm konsultingowych i doradczych, które są obowiązkowym partnerem w realizacji programów i projektów. Staną się w zawiązku z powyższym atrakcyjnymi partnerami na lokalnym i regionalnym rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców lub potrzebami regionu.

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  Wykaz przedmiotów, które realizowane są w toku studiów: 

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  • Wychowanie fizyczne
  • Język obcy
  • Przedmioty ogólnospołeczne do wyboru
  • Geografia ekonomiczna
  • Socjologia z elementami psychologii
  Przedmioty podstawowe:
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Matematyka
  • Statystyka
  • Ekonometria
  • Informatyka
  • Podstawy zarządzania
  • PrawoFinanse i bankowość
  • Rachunkowość
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Przedmioty kierunkowe
  • Polityka społeczna
  • Polityka gospodarcza
  • Metody wyceny projektów gospodarczych
  • Finanse publiczne
  • Prawo cywilne
  • Historia myśli ekonomicznej
  • Ekonomia matematyczna
  • Prognozowanie i symulacje
  • Proseminarium
  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe:
  • Zastosowanie informatyki w gospodarce
  • Prawo administracyjne
  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Podstawy marketingu
  • Marketing międzynarodowy i globalny
  • Instytucje UE
  • Jednolity rynek wewnętrzny UE
  • Polityka społeczna UE
  • Wspólna polityka rolna
  • Regionalna Polityka Strukturalna i polityka rozwoju lokalnego UE
  • Zarządzanie projektami UE
  • Polityka ochrony środowiska UE
  • Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE
  • Ochrona konkurencji i konsumenta w UE
  • Etyka w biznesie
  • Organizacja pracy biurowej
  • Seminarium dyplomowe
  • Zajęcia fakultatywne

Inne informacje związane z współpraca międzynarodowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |