Etyka w Biznesie - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Etyka w Biznesie - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Wszyscy kierujemy się pewnymi zasadami w życiu prywatnym i zawodowym. Zasady        te dotyczą między innymi wartości takich jak prawda, uczciwość, sprawiedliwość, rzetelność. Są to zasady etyki.

  Etycznego postępowania oczekujemy od innych, inni oczekują go od nas. Jest ono ważne nie tylko w życiu prywatnym, ale i w miejscu pracy lub nauki.

  Rozumienie wartości i zasad etycznych, rozwiązywanie problemów i dylematów etycznych, kształtowanie współpracy z innymi w oparciu o zasady etyki to ważne umiejętności życiowe i zawodowe. Decydują one nie tylko o naszym dobrym samopoczuciu, ale i efektywności, zarówno własnej jak i efektywności grupy lub organizacji, której jesteśmy częścią.

  Uczestnicy otrzymają zaświadczenie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego o ukończeniu kursu.


  Cel kursu:


  Celem kursu jest:
  • poznanie korzyści, jakie przynosi zastosowanie zasad etyki w biznesie, szkole, instytucjach, rodzinie i innych organizacjach,
  • rozwój umiejętności identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów i dylematów etycznych,
  • nauczenie się tworzenia i wdrażania kodeksów etycznych oraz programów rozwoju etyki. 

  Zawartość kursu:
  1. Zrozumieć praktyczne pojęcia etyczne (wartość, norma, reguła i postawa etyczna, dylemat etyczny, interesariusz itp.).
  2. Zrozumieć związki między etyką a celami, efektywnością i wizerunkiem (firmy, instytucji, szkoły, organizacji, zawodu itp.).
  3. Nauczyć się analizować, diagnozować i rozwiązywać problemy i dylematy etyczne.
  4. Nauczyć się tworzyć kodeksy etyczne (ryzyka etyczne, interesariusze, normy i reguły etyczne, sankcje etyczne).
  5. Nauczyć się tworzyć programy rozwoju etyki (odpowiedzialność, kodeks etyczny, szkolenia, komunikacja etyczna, wzorce zachowań, procedury itp.).

  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z odpowiedzialność biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |