Ekonomika i Analiza Przedsiębiorstw - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Ekonomika i Analiza Przedsiębiorstw - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Ekonomika przedsiębiorstwa stanowi interdyscyplinarną dyscyplinę wiedzy, która wykorzystuje różnorodne metody badań naukowych. Co więcej, badania teoretyczne       w ekonomice przedsiębiorstwa są ściśle powiązane z praktyką, co stawia ją w rzędzie nauk poszukujących praw, zasad, warunków, metod i narzędzi racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwie, stanowiącym ogniwo procesu gospodarowania.

  Kurs zawiera wiadomości z zakresu ekonomiki oraz analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, a także z aspektów zarządzania, analizy strategicznej, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Uzupełnieniem kursu są najistotniejsze zagadnienia, pochodzące z obowiązujących aktów prawnych, warunkujących funkcjonowanie przedsiębiorstw, w szczególności takich, jak: Ustawa o rachunkowości, Ustawa - Prawo działalności gospodarczej, Kodeks cywilny oraz Kodeks spółek handlowych.

   
  Cel kursu:

  Celem kursu jest:
  • przedstawienie ekonomiki przedsiębiorstwa jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, wykorzystującej różnorodne metody badań naukowych,
  • usystematyzowanie celów i funkcji zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa,
  • zdobycie wiedzy o zasadach, mechanizmach, metodach, instrumentach i warunkach prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • prezentacja zagadnień dotyczących efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania finansowych, materialnych i niematerialnych zasobów w praktyce kierowania przedsiębiorstwem,
  • poznanie najważniejszych narzędzi analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa i zdobycie umiejętności ich wykorzystania w praktyce,
  • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, analizy strategicznej, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, niezbędnej do zrozumienia istoty ekonomiki przedsiębiorstwa,
  • zdobycie umiejętności wykorzystywania analizy ekonomicznej do podejmowania decyzji zapewniających efektywny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości,
  • usystematyzowanie wiedzy na temat poprawnej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, szczególnie danych pochodzących z bilansu oraz rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.
   
  Zawartość kursu:
  1. Ekonomika przedsiębiorstwa jako dyscyplina naukowa o warunkach, instrumentach i sposobach racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwach.
  2. Metody i kierunki analizy przedsiębiorstw.
  3. Wpływ otoczenia na gospodarowanie zasobami przedsiębiorstw.

  Czas trwania: 8 tygodni


Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |